กลุ่มการเงินชุมชน 3 ตำบล (วงคุณอำนวย)

ออเดิฟแรก ทำงานกับชุมชนอย่างเข้มข้นมากขึ้น

กินข้าวเสร็จ ทีมคุณอำนวยถือโอกาสคุยกันที่โต๊ะอาหารต่อ นัดหมายการเรียนรู้วงคุณอำนวยใน   วันที่ 15 ก.ย.นี้ เนื่องจากอ้อ(สคส.)จะลงมาร่วมประชุมกับเครือข่ายครูชบที่สงขลาในวันที่ 16 ก.ย. ถ้าสนใจจะมาร่วมเวทีในวันที่ 15 ที่นครศรีธรรมราช แล้วติดรถม.วลัยลักษณ์ไปประชุมที่สงขลาต่อก็ได้ครับ
พี่ชะอ้อนจากพช.เป็นผู้ประสานงานกลางของโครงการนี้บอกว่า ได้ทำคำสั่งผู้ว่าฯแต่งตั้งคุณเอื้อและคุณอำนวยจาก 9 หน่วยงานแล้ว วันที่ 15 เราจะประชุมทบทวนการเรียนรู้คุณอำนวยในช่วงเช้า ภาคบ่ายประชุมทีมคุณเอื้อทั้ง 9 หน่วยงาน โดยคุณอำนวยร่วมฟังด้วย

ทีมคุณอำนวยได้ลงพื้นที่ครบทั้ง 3 ตำบลแล้ว เราจะสรุปการเรียนรู้จากการทำงานซึ่งได้จัดสรรบทบาทกันเบื้องต้นแล้ว ใช้การจัดการความรู้ทำให้การดำเนินงานของคุณกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป้าหมายของคุณอำนวยคือ การเป็นคุณอำนวยมืออาชีพ ต้องอาศัยทักษะ/ความรู้อะไรบ้าง     การประเมินตนเองในวันที่ 15 และเสนอแผนเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถ จำเป็นต้องลงไปคลุกคลีทำงานกับชุมชนอย่างเข้มข้นมากขึ้น นั่นคือบทเรียนในครั้งหน้าของคุณอำนวย
3 เวทีระดับตำบลคราวนี้ ถือเป็นออเดิฟแรกครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)