การจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประวัติศาสตร์ที่สัมผัสได้

ภาพจากห้องจัดแสดงคราวที่แล้วเราได้แนะนำพิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพรได้บ้างแล้วนะคะว่ามีการจัดแสดงอะไรบ้าง คราวนี้มาดูกันนะคะว่าแต่ละหัวข้อมีอะไรน่าสนใจ

 1. ชุมพรวันนี้ เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลจังหวัดชุมพรในปัจจุบัน
จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดเหนือสุดหรือบนสุดของภาคใต้ ตั้งอยู่บริเวณคอคอดกระ ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 498 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,189.4 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดระนองและเมืองมะริดสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์
จังหวัดชุมพรมีลักษณะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 30 กิโลเมตร ประกอบด้วย 8 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอเมืองชุมพร
2. อำเภอท่าแซะ
3. อำเภอปะทิว
4. อำเภอหลังสวน
5. อำเภอสวี
6. อำเภอทุ่งตะโก
7. อำเภอละแม
8. อำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพรมีประชากรประมาณ 458,297 คน (ข้อมูลสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542)
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตะวันตกเป็นพื้นที่สูง ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ เช่น เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต ซึ่งเป็นแนวเขากั้น ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ อันเป็นต้นน้ำสายสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำสวี แม่น้ำหลังสวน
ส่วนทางตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชสวน ประเภททุเรียน มังคุด เงาะ ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ และพืชไร่ประเภทกาแฟ
จังหวัดชุมพรมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นจังหวัดชายทะเลที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองด้าน เดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงพฤศจิกายน เฉลี่ยแล้วปีหนึ่ง ๆ ที่ฝนตกประมาณ 170 วัน ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เฉลี่ย 2,117.2 มิลลิเมตร
นำเสนอโดย
- ภาพโปร่งแสง - คำบรรยาย

 


ติดตามต่อไปนะคะว่าคราวหน้าจะมีอะไรน่าสนใจอีก หรือจะมาชมด้วยตัวเองที่พิพิธภัณฑ์ พวกเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะ แล้วพบกันนะคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museumความเห็น (0)