ประชาสัมพันธ์ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

ขอเชิญชวนชาว Office ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ NU Office 2

       เมื่อวานผมได้แจ้งเกิดชุมชนสำนักงานเลขานุการ โดยมีสมาชิกอยู่จำนวน 12 คน ตอนนี้สมาชิกหลายท่านกำลังยุ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ 2549 หลายคนอาจจะยังไม่มี Blog เป็นของตนเอง บางท่านได้ไปอบรมการจัดทำ Blog จากอ.กรกฎมาแล้ว แต่อาจจะยังไม่มีเวลาเขียนไม่เป็นไรครับ เวลาพบกันแบบ F2F ไม่ค่อยจะมีแต่คงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับชุมชนสำนักงานเลขานุการ อยากให้สมาชิกทุกท่าน ได้อ่าน Blog เพื่อทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับชุมชนสำนักงานเลขานุการ ขอประชาสัมพันธ์เว็ปไซด์ของชุมชนสำนักงานเลขานุการให้ทราบครับ http://www.gotoknow.org/non-teaching  ครับ วันนี้ชุมชนนี้อาจจะลึกลับสักนิดหนึ่ง แต่อยากให้สมาชิกทุกท่านที่มีหัวใจรักในการพัฒนาสำนักงานเลขานุการ ได้ร่วมคิด ร่วมพัฒนาสำนักงานเลขานุการให้มีมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ ขอขอบคุณรศ.มาลินี เป็นอย่างยิ่ง ที่รับคำเชิญชวนจากชุมชนสำนักงานเลขานุการ โดยได้สมัคร บล็อก Nu_OfficeKM เข้าร่วมกับชุมชนสำนักงานเลขานุการเมื่อวานนี้ เพิ่งได้ทราบจากรศ.มาลินี จากข้อคิดเห็นว่าจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Office KM ครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา ได้เสนอให้ผมเป็นหัวหน้าชุมชนขึ้น ความจริงผมได้ทาบทาม รศ.มาลินี แต่อาจารย์ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล และโดยส่วนตัวก็เห็นใจที่อาจารย์มีภาระงานค่อนข้างมาก วันนี้ยังเสียสละเวลาให้กับกลุ่ม Non-teaching แต่อาจารย์ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยให้กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ วันนี้ขอนำรูปสมาชิกมาแนะนำให้รู้จัก บางท่านผมหารูปมาลงให้ไม่ได้ต้องต้องอภัยตัวยนะครับ  และขอเชิญชวนชาว office ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ของ Nu Office 2 ที่รศ.มาลินีได้เขียนไว้ โดยได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Office KM

     

           


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ช่วยกันเขียนโครงการขอทุนอุดหนุนการจัดตั้ง CoP ก็ได้นะครับ ถ้าจะทำให้การดำเนินงานคล่องตัวขื้น ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขอ เก็บเอาไว้ให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหารใช้