ผู้เขียนเดินทางมาถึงโรงเรียน Botany Downs Secondary College ผู้ช่วยครูกล่าวต้อนรับ  หลังจากที่ผู้เขียนกล่าวขอบคุณ มีนักเรียนพาเดินชมโรงเรียน โรงเรียนนี้มีชุดนักเรียน(uniform) สวยมาก นักเรียนที่พาเดินชมโรงเรียนคล้ายมัคคุเทศก์(Guide)ตัวน้อย แต่มีความคล่องแคล่ว และตอบคำถามพวกเราได้ดีมาก ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์(Guide)น้อยฟังง่าย  ที่โรงเรียนใช้ระบบรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้องมีความเป็นประชาธิปไตย คล้ายโรงเรียนหมู่บ้านเด็กของจังหวัดกาญจนบุรี  แต่จะแบ่งเป็นบ้านแยกศิลปะและวิทยาศาสตร์ อย่างชัดเจนทางเข้าโรงเรียนดูไม่ใหญ่แต่เนื้อที่โรงเรียนกว้างมาก ที่สวยคืออยู่บนเนินเขา

แวะมาดูห้องโปรดของผู้เขียนคือห้องสมุด(Library )

นิทรรศการของนักเรียนที่เป็นบรรณารักษ์(Librarian)

ห้องเรียนรู้ด้วนตนเอง(Study center) จัดเรียงคอมพิวเตอร์ไว้อย่างดี นักเรียนจะเข้ามาใช้เมื่อว่าง


 กีฬาที่ชาว New Zealand นิยมคือรักบี้(Rugby)

  ทีมฟุตบอลผู้หญิง(Girls soccer) ที่บ้านเราไม่ค่อยมี ดูแข็งแรงดีไหมครับ

ผมชอบเล่นฟุตบอลมากเลยอยากถามว่า   ถ้ามีฟุตบอลหญิงแข่งคุณจะดูไหม…..

Save