Advance TB กับ HCW

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหา TB คือการบริหารจัดการ และเรื่องพฤติกรรม

22พค.49 ช่วง13.30-15.00 น.ไปฟังบรรยายวิชาการเรื่อง Advance TB โดย นพ. เจริญ  ชูโชติถาวร จากสถาบันโรคทรวงอก พอจะจับประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหา TB คือการบริหารจัดการ และเรื่องพฤติกรรม  Social &behavior science จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุด ในอนาคตความท้าทายซึ่งเป็นภัยคุกคามของสถาบัน ได้แก่ High technology ถ้าผู้รับบริการต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เราก็ต้องลงทุนและพัฒนามาตรฐาน ซึ่งก็อาจจะหมายถึงความเสี่ยงของคนทำงานก็ยิ่งมากขึ้นด้วย ถ้าเป็นเช่นนั้นเราคงต้องมาคิดเทคนิคการทำงานกับเครื่องมือ(ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย )ว่าจะลดความเสี่ยงของบุคลากรได้อย่างไร ในต่างประเทศถ้า HCW ติดเชื้อ TB จากการทำงานสามารถได้รับเงินชดเชย แต่ประเทศไทยเรามีบุคลากรสาธารณสุขที่ติดเชื้อ  TB จากการทำงานมากขึ้นแต่มีเท่าไรไม่มีตัวเลขที่ยืนยันแน่นอนทำให้นึกถึงบำราศฯที่เราจะเจอจนท.ติด TB ทุกปีทั้งที่เจอเชื้อและไม่เจอเชื้อแต่มีsignก็ต้องรักษาซึ่งเราก็ไม่สามารถหาจำนวนที่แน่นอนได้ ฟังแล้วก็อยากให้ผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยหามาตรการดูแล HCW เพื่อลดความเสี่ยง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน อันจะส่งผลต่อ "สาธารณ" ให้เป็น "สุข" กันอย่างทั่วถึง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)