ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยค่ะ ผู้เชี่ยวชาญยังออกมายอมรับ ว่า ลำพังปัจเจกชนอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเห็นว่าคงต้องแก้ที่ตัณหาของมนุษย์ คือให้มนุษย์ลดความอยาก เมื่อมีความพอเพียง ก็ลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยลง และความต้องการด้านหากำไรจากทรัพยากรธรรมชาติก็น้อยลงด้วย

 paint

แต่สิ่งที่เราพอจะทำกันได้ คือ ความพยายามตามมรรคมีองค์ 8 ตามที่ได้เล่าไว้ในบันทึก อริยสัจ 4 บนเวทีแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยกันปลูกต้นไม้

 paint

(การวาดดอกตูม)

เคยอ่านพบว่า ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน ควรปลูกต้นไม้กันคนละ 16 ต้น

 paint

(การวาดก้านชูดอก)

จึงอยากชวนคุณปลูกต้นไม้ในบ้านค่ะ แล้วลองวาดระยะการเติบโตของพืชกัน การวาดระยะการเติบโตของพืช ช่วยให้เราผูกพันกับพืชที่วาด แล้วขยายผลไปถึงพืชพรรณตามธรรมชาติได้ การเฝ้าสังเกตุฝึกให้เราเป็นคนใส่ใจรายละเอียด และช่วยชลอโรคสมองเสื่อมได้ด้วย

 paint

คงเคยได้ยินคำว่า นักดนตรีกับศิลปินไม่มีวันสมองเสื่อมมังคะ เป็นเพราะพวกเค้าต้องขยับนิ้วอยู่เสมอ และใช้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มองเห็น กับนิ้วมือ ก็ต้องใช้สมองด้วย (ที่จริงน่าจะรวมผู้ที่ชอบถักโครเชต์ด้วยนะคะ)

 paint

(การวาดใบ)

แต่มีข้อควรระวังสำหรับเด็กๆค่ะ หากเด็กสนใจวาดภาพต้นไม้ตามการสังเกตของเค้า ความสามารถของเด็กย่อมมีขีดจำกัด หากเค้าวาดได้รูปทรงไม่เหมือน สีสันไม่ถูกต้อง ผู้ปกครองไม่ควรตำหนิ

paint

(การวาดใบอีกแบบหนึ่ง)

แต่ควรชมเมื่อเค้าใส่รายลักษณะที่สังเกตุจากพืชต้นแบบลงในภาพ เช่น หูใบ ลักษณะปลายใบที่มีแตกต่างกันในพรรณไม้กว่า 20 ชนิด เป็นต้น แม้ว่าลักษณะที่วาดลงไปนั้น จะไม่เหมือนของจริงนัก

 

 paint

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราเป็นผู้ทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเอง เพราะเด็กเต็มไปด้วยจินตนาการ หากต้องทำอะไรอยู่ในกรอบมากๆ จินตนาการก็อาจถดถอยไป

 paint

เราสนับสนุนให้เค้าเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อบ่มเพาะความรัก ก็ไม่ควรทำลายสิ่งดีๆที่เค้ามีอยู่แล้ว

paint

ลองเริ่มโครงการ “ปลูกต้นไม้ในบ้านเพื่อวาดภาพ” ด้วยตัวคุณเองมั๊ยคะ แม้จะไม่มีรางวัลจากใคร แต่อย่างน้อยก็ชื่นตาชื่นใจ กับทั้งพรรณไม้และผลงานภาพวาดของตนเองค่ะ วาดรูปด้วยสีน้ำก็ดีนะคะ ทำงานง่ายกว่าสีอื่นๆ

paint 

หวายแคระที่วาดระยะการเติบโต วาดจากดอกเล็กๆจนเป็นสาว เหตุที่วาดได้แต่ไม้เล็ก เพราะที่บ้านเป็นอาคารพานิชย์ ไม่มีบริเวณปลูกไม้ใหญ่

ช่วยกันนะคะ ปลูกไปวาดไป เดี๋ยวก็ได้ภาพวาดดอกไม้เต็มบ้าน อากาศบริสุทธิ์เต็มปอดเอง