ครูสุภาภรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Usernamemomnoy
สมาชิกเลขที่67691
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

  บรรจุครั้งแรก  เมื่อ 1 พฤศจิกายน  2527  ตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 

    สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา  

  ปัจจุบัน  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 

    สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา  

       

2sp

3sp

4sp

5sp

6sp

7sp

9sp

10sp

11sp

8sp