22 พ.ค. 2549 ก็ได้เวลา "จิบกาแฟคนเขียน Blog MSU-KM" ที่ได้เริ่มนัดหมายกันแล้วครับ

เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต.ขามเรียง)

 

แล้วพบกันครับ

วิชิต