ภาพที่ 1บรรดาท่านผอ.จากอปจ. หนองบัวลำภู

ภาพที่ 2 มาเดี่ยวแต่สุดยอดตั้งใจค่ะ จากเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพที่ 3 พวกเรา ห้าสาวก็ไม่หวั่นค่ะ

ภาพที่ 4 ท่านผู้บริหาร และอาจารย์จากโรงเรียน และมีคุณอ้นจากกส. มาแจม

ภาพที่5 ผลงานของพวกเราลำดับความคิดแบบ Mind Map

ภาพที่ 6 ท่านรองบริหารคณะพยาบาล ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ขยันมากๆ