เมื่อวานนี้ ๒๐ พค.๔๙ ฉันได้มีโอกาสไปฟังดนตรีจากเครื่องดนตรีธรรมชาติ

ทำจากคริสตัล เรียกว่า คริสตัลโบล หรือชามคริสตัลขนาดใหญ่ และเครื่องดนตรีจากญี่ป่นชื่อว่า ซัมไมเกน เป็นเครื่องดนตรีที่พระเซนใช้ในสมัยโบราณ

คุณกัมปนาท จากบ้านทอฝันเป็นผู้เล่น เครื่องดนตรีประกอบการทำสมาธิ

การทำสมาธิสามารถดื่มด่ำและลึกซึ้งได้ดีมาก

เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดู