ผมได้รับ e-mail จากเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก พร้อมกับไฟล์ที่ให้ข้อคิดที่ดีมาก เข้าใจว่าจะส่งต่อ ๆ กันมาเป็นลูกโซ่ จนยากที่จะหาต้นตอของเจ้าของเนื้อหาได้ เมื่อพิจารณาดูแล้วก็คิดว่า ต้นฉบับคงมาจากชาวต่างชาติเพราะใช้ภาษาอังกฤษ แต่คงมีคนไทยไปเอามาแปลอีกที ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันกันให้ได้อ่าน และก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเนื้อหาต่อหน้าสาธารณชนนี้ด้วยความเคารพ เนื้อหานี้ว่าด้วยเรื่องปรัชญาของมด โดยปรัชญาข้อที่ 1 กล่าวว่า “มดไม่เคยละความพยายาม” ไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคขวางกั้นอย่างไร ก็พยายามหาทางออกจนได้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ปรัชญาข้อที่ 2 กล่าวว่า “มดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน” นั่นคือไม่หลงอยู่กับความสุขสบายในปัจจุบัน พยายามหาอาหารเก็บกักตุนไว้ตลอดฤดูร้อนสำหรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนในไม่ช้า ปรัชญาข้อที่ 3 กล่าวว่า “มดคิดถึงฤดูร้อนตลอดระยะเวลาฤดูหนาว” มดมีความหวัง และคิดในสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า แม้ว่าอากาศจะหนาวเหน็บเพียงใด ก็อดทนเพื่อรอวันฟ้าใส ในวันอากาศดี และปรัชญาข้อที่ 4 กล่าวว่า “ทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถ” มดจะขยันขันแข็ง และไม่เคยเกียจคร้าน ทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจไม่ลดละเท่าที่กำลังความสามารถจะมี

นอกจากนั้นเจ้าของปรัชญาแบบมดมดยังสรุปไว้ในตอนท้ายไว้อย่างน่าชื่นชมยิ่งดังนี้
1) Never Give Up อย่ายอมแพ้
2) Look Ahead มองไปข้างหน้า
3) Stay Positive มองโลกในแง่ดี
4) Do All You Can ทำเต็มความสามารถ

เมื่อได้อ่านปรัชญาทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว ก็ทำให้หวนนึกถึงตัวเองว่า ช่างสู้มดไม่ได้จริง ๆ เฮ้อ!!