อบรมภาษาอังกฤษ มา 4 สัปดาห์ เต็มๆ วันนี้เป็นวันสุดท้าย

กลับมานั่งทบทวนตัวเอง ว่า เราได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง ภาษอังกฤษ เรากระเตื้องขึ้นไหม

ก็คิดว่าตังเองได้อะไรมามากพอสมควรนะ  แต่ว่าหากเรียนแล้ว ปล่อยทิ้งเฉยๆ ไปอย่างนี้

ก็คงลดประสิทธิภาพลงแน่นอนเลย คิดไปคิดมา เราจะต้องทำอย่างไรดี กับชีวิต

ชักเริ่มคิดแล้วา ว่า กว่าจะได้เป็น ดร. นี้ก็แสนยากเหมือนกันเนาะ