เสาร์ที่20พค.49 ช่วงบ่ายได้ทดลองเข้าร่วม work shopเกี่ยวกับการฝึกจิตใต้สำนึกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาตนเอง มีสมาชิกเข้าร่วม 10 คนนั่งล้อมวงกันวิทยากรเกริ่นนำว่าจิตสำนึกที่เราใช้ดำเนินชีวิตประจำวันนั้นมีพลังเพียง 7 % ส่วนจิตใต้สำนึกซึ่งจะควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติเป็นหลักนั้นมีพลังมากถึง 93%  และมีเอกสารให้พวกเราไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นได้แจกลูกตุ้มให้พวกเราลองใช้จิตสั่งลูกตุ้มให้เคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งทำคนเดียวและจับคู่กันทำ นอกจากเครื่องมือที่เป็นลูกตุ้มแล้ว วิทยากรได้รองให้พวกเราฝึกจิตผ่านจักระทั้ง 7 ทั้ง 2 วิธีเป็นเครื่องมือนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาจิตสำนึกโดยการป้อนโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นการสะกดจิตตนเอง(ซึ่งต้องอาศัยสมาธิอย่างมาก) ซึ่งการฝึกโปรแกรมจิตสำนึก  เป็แนวทางแพทย์ทางเลือกที่มีประโยชน์ในการพัฒนศักยภาพของมนุษย์ และการบำบัดโรค ถ้าจะนำมาฝึกให้กับจนท.บำราศอาจจะช่วยให้จนท.หลายคนอดบุหรี่ได้ ปัญหาการควบคุมน้ำหนักตัว โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดอาจลดลงได้