การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา : Empowerment Approach


Empowerment Evaluation เป็นแนวคิดในการพัฒนาที่มุ่งหวังให้องค์กรหรือบุคลากรในองค์กรสามารถชี้นำตนเอง(Self-Directing) หากนำแนวคิดนี้เข้าสู่กระบวนการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา จะช่วยให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ในอนาคต

วันที่ 17 กันยายน 2552 ได้ไปบรรยายเรื่อง “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”  ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท. นนทบุรี เขต 1 และ 2 ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ Empowerment Approach  และ Theory-Driven Approach   โดยนำเสนอแนวปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ในกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้

       ขั้นที่ 1. Taking Stock....ตรวจสอบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน  เพื่อวิเคราะห์ว่า โรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เป็นการวิเคราะห์และจัดทำ Baseline  เช่น  พิจารณาจากผลการสอบ O-NET  ผลการประเมิน ของ สมศ.  ยกตัวอย่าง เช่น  ในจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนที่มีคุณภาพติดใน 100 อันดับแรกของประเทศ คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและโรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี

       ขั้นที่ 2. Setting Goal....กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ    เช่น  กำหนดว่า ภายในปี 2553 เราจะต้อง

1) ปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก  

2) รายวิชาร้อยละ 90 มีคุณภาพระดับดีมาก(ตามเกณฑ์ ห้องเรียนคุณภาพ)  

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ O-NET จะต้องเพิ่มขึ้นปีละ 5 %

        ขั้นที่ 3. Developing Strategies and Implementing..พัฒนากลยุทธ์  แล้วนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ตัวอย่างกลยุทธ์ที่จะเน้น เช่น

1) ขับเคลื่อนแนวคิดห้องเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพ

รายวิชา ครูทุกคน ทุกรายวิชาต้องตั้งเป้าคุณภาพและดำเนินการยกระดับคุณภาพให้ได้ ทั้งนี้ นิยามว่า “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้ที่ทำงานประสบความสำเร็จ  ใครสามารถทำให้ผลงานปีนี้ ดีกว่าปีที่แล้ว เรียกว่า ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

2) ปฏิรูปการบริหารจัดการห้องเรียนประจำชั้น กำหนดเกณฑ์ “ห้องประจำชั้น/ที่ปรึกษาคุณภาพ”

3) บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎี อย่างเป็นระบบ ตามกรอบหลักวิชา

       ขั้นที่ 4. Documenting  Progress.......ประเมิน รวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย

       การดำเนินการในทุกขั้นตอนเน้น “การมีส่วนร่วม” ของคณะครู-อาจารย์ในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น

       ในการนี้ ผมได้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพในเรื่องใด ๆ ในสถานศึกษา ตามกรอบขั้นตอนข้างต้น เป็นแนวคิดของ  Empowerment Evaluation   ของ   David Fetterman (1993)  เป็นแนวคิดในการพัฒนาที่มุ่งหวังให้องค์กรหรือบุคลากรในองค์กรสามารถชี้นำตนเอง(Self-Directing) ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ในอนาคต 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 298591เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2009 07:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มกราคม 2013 00:37 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

เข้ามาอ่านครับ

ผมเคยเป็นลูกศิษย์ที่นี่ (ศ.ดร.สุมาลี) แต่เรียนไม่จบครับ


นำสื่อดีๆ ที่เห็นมิติของบุญกุศล
และองค์ความรู้ที่จะนำไปปฎิบัติในการเรียนการสอนมาฝากคุณครูครับ


เรียน ท่าน ดร.สุพักตร์

ดิฉันเป็นรุ่นน้องท่านที่จุฬาฯ เราพบกันและทักทายกันครั้งล่าสุดที่ วช. เมื่อ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา ท่านไปพูด เรื่อง PAR และท่านได้บรรยายถึง Empowerment Approach ดิฉันจดที่ท่านบรรยายไม่ทัน ต้องการนำไปใช้พอดี จึงมาค้น ดีใจมากที่พบ อยากให้ครูได้รู้เรื่องใหม่ๆแบบนี้มากๆ จะนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อค่ะ ขอบคุณท่านพี่มากๆค่ะ

เทียนพร

คุณเทียนพร

  • ขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาเยี่ยมและทักทาย

ขอบคุณสำหรับบทความค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท