บันทึกนี้ ความจริงตั้งใจจะเขียนในอนุทิน เพราะมันสั้นๆ

เกิดขัดข้องทางเทคนิค ไม่สามารถลงอนุทินได้ เลยต้องย้ายมาลงในบันทึกแทน

 


 

วันก่อนดูถ่ายทอดสดพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ได้ความรู้หลายเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดตรังที่เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ แต่มีเรื่องน่าสงสัยเกิดขึ้น

ได้ยินพิธีกรชายในงานบรรยาย..ซึ่งน่าจะอ่านตามโพย ถึงชื่อโรงเรียนประจำจังหวัด ๒ แห่ง คือ โรงเรียนวิเชียรมาตุ และ โรงเรียนสภาราชินี

เขาอ่าน วิเชียรมาตุ ว่า วิ-เชียน-มา-ตุ ซึ่งแปลว่า แม่ของวิเชียร..วชิราวุธ..รัชกาลที่ ๖ คือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ แล้วบรรยายซ้ำๆอีกหลายครั้ง

วันนี้ก็ได้ยินท่านคนย่อยข่าวในโทรทัศน์ อ่านแบบนี้อีก

ผมเคยสงสัยการอ่านชื่อ วิเชียรมาตุ และได้ถามนักเรียนจากโรงเรียนนี้ที่มาสอบสัมภาษณ์เข้าคณะแพทย์ ม.อ. เขาบอกว่าต้องอ่าน วิ-เชียน-มาด โดยเทียบเคียงกับ พระนามของพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่หมายถึง แม่ที่ดีของหลานของพระราชา ที่อ่านว่า ทิ-นัด-ดา-มาด

เคยได้ข้อสรุปมั่นใจไปแล้ว แต่การถ่ายทอดสดคราวนี้ กลับทำให้สับสนอีกครั้ง งานระดับชาติแบบนี้ และเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา น่าจะถือโอกาสให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนไปเลย

ใครทราบช่วยบอกทีครับ