คำถามที่ 2

 อะไรคือ CoP ... สร้างยังไง

  • ไปอ่าน จาก web สคส เพื่อให้ได้พื้นฐาน [http://www.kmi.or.th/]
  • เข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่ม CoP ในหน่วยงาน หรือบน web ที่มีอยู่มากมายพอควร
  • ลองไปเขียน blog หรือเข้า web gotoknow [http://gotoknow.org] ถ้าไม่รู้ว่าจะไปเข้า web ไหน

... ผู้ใดคิดยังไง ตัดทอน ตกแต่ง เพิ่มเติมได้นะคะ ...

FAQ KM กรมอนามัย [1] - เริ่มต้นตรงไหนดี ผู้บริหารไม่สน จะทำยังไง

FAQ KM กรมอนามัย [3] - เราก็ทำคู่มือโดยไม่เคยใช้ KM ... ทำไมบอกว่า KM นำไปสู่คู่มือ

FAQ KM กรมอนามัย [4] - ถ้าจะ ลปรร. ไปดูงานวิจัยที่เขามีอยู่แล้ว ไม่ดีกว่าหรือ

FAQ KM กรมอนามัย [5] - ความรู้ที่ได้จาก ลปรร. เชื่อถือได้แค่ไหน

FAQ KM กรมอนามัย [6] - Website มีประโยชน์อะไร ทำ KM โดยไม่มี Web ไม่ได้หรือ

FAQ KM กรมอนามัย [7] - คำเท่ห์ๆ จากการ ลปรร.