ผมรู้สึกว่าได้ทำสิ่งถูกต้องอีกอย่างหนึ่งในชีวิต  นั่นคือการแนะนำให้พี่ชายที่เกษียณอายุราชการจากงาน "ครู" มาฝึกใช้ Internet เพื่อเป็นเวทีแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลายาวนาน เชื่อว่าจะทำให้พี่สนุกและเป็นสุขกับงาน "สอนพิเศษ" ฟรี ที่ไปได้กว้างไกลแบบไร้พรหมแดน  และก็เป็นจริงตามที่คาดหมาย  พี่เคยสอนวิชากลุ่มสังคมศึกษา และวิชาหลักคือพระพุทธศาสนา  ในระดับมัธยม  และด้วยความที่เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน  เมื่อเข้าสู่ "ถนนนักเขียน"ใน pantip.com จึงได้ใช้สนามดังกล่าวอย่างคุ้มค่า  มีเพื่อน  มีลูก  มีหลาน เต็มไปหมด จนตอนหลังเกิดเป็นเครือข่ายประเภท F 2 F และกลายเป็นเหมือนญาติสนิทไปก็หลายราย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนไทยในต่างแดนก็ไม่น้อย  ผมอดปลื้มใจไม่ได้ก็เลยเข้าไปร่วมวงหลายครั้ง ในกระทู้ของพี่  ที่จะนำมาบันทึกตรงนี้และอาจมีต่อเนื่องไปอีก จะเป็นเฉพาะส่วนที่พี่และผมโต้ตอบกัน เพราะถ้าเอาที่เครือญาติ Online ของพี่มาลงด้วย  คงยืดยาวมาก ... ผมใช้ชื่อ Handyman ตั้งแต่อยู่ pantip.com พอพี่เข้ามาก็เพิ่มอีก man หนึ่ง เขาใช้ Augustman มาจากอะไรใครๆก็คงเดาไม่ผิด

* *  ครั้งหนึ่งพี่เปิดรายการด้วยกระทู้เรื่อง "ความดี" ดังนี้ ..

     "อันความดี ต้องทำเอง จึงจะได้"
เขากล่าวไว้ ว่า"ความดี ไม่มีขาย"
แม้จะมี เงินทอง กองมากมาย
เราหญิงชาย ใครอยากได้ ให้ทำเอา

     มีบางคน เอาเงินแจก แลกความดี
ทำเช่นนี้ ไม่เข้าท่า นับว่าเขลา
คิดว่าเงิน ซื้อทุกอย่าง ช่างดูเบา
ขอพวกเรา โปรดได้คิด พิจารณา

     อัน"ความดี" มีความหมาย ว่าอย่างไร ?
ขอตั้งไว้ ให้เห็น เป็นปัญหา
ท่านผู้ใด สนใจ ให้ตอบมา
คงได้รับ ความกรุณา เหมือนเช่นเคยฯ
      ................................

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้ โดยเสรี ครับ

จากคุณ : Augustman - [19 ธ.ค. 10:00:48]

     * *  ข้อความที่ผมไปร่วมแจมมีดังนี้ ...

   อันความดี  นั้นย่อมดี  กว่าความชั่ว
แต่ถ้าคิด  เมามัว  อาจหมองศรี
หาความสุข  ได้ยาก  ถ้าอยากดี
ทำถูกต้อง  ให้เต็มที่  น่าจะพอ

   คนทำชั่ว  ย่อมทุกข์ใจ  ใครใครรู้
คนทำดี  น่าหดหู่  มีไหมหนอ
หากทำดี  ด้วยจิตใจ  ที่ไม่พอ
ดีย่อมก่อ  โทษภัย  ได้เหมือนกัน.

Handyman [20 ธ.ค. 16:47:09]

  พี่มาต่อให้อีกว่า ..

   คุณ Handyman
ฝากกลอนเกี่ยวกับ ความดี ความชั่ว ได้ลึกซึ้งดี  ขอบคุณมาก
ขอเพิ่มเติมอีกหน่อย  นะ ...

     การเว้นชั่ว  เป็นความดี  ระดับต้น
เปรียบเหมือนคน  ต้องซักผ้า ก่อนย้อมสี
ชั่วล้างไป  ก็จะได้  ใส่ความดี
ผ้าสะอาด  แล้วใส่สี  ที่น่าชม

     การทำดี  เป็นความดี  ระดับสอง
ทำถูกต้อง  ประเพณี  ที่เหมาะสม
ยึดศีลธรรม  ตามครรลอง  ของสังคม
คนทั่วไป  ต่างชื่นชม  ในความดี

     คนทำชั่ว  ต้องรับกรรม  เป็นความทุกข์
คนทำดี  แม้มีสุข  อาจหมองศรี
จะสุขจริง  ต้องทำตัว  เหนือชั่ว-ดี
ทำอย่างนี้  ต้องก้าวถึง  ซึ่งนิพพานฯ
         .............................

จากคุณ : Augustman - [20 ธ.ค. 23:03:45]

โปรดคอยติดตามตอนต่อไปครับ !