อคติเป็นทัศนคติด้านลบ ในชีวิตการทำงานเราพบได้ว่าอคติเกิดได้ง่ายกว่าทัศนคติซะอีก จริงรึเปล่าก็ลองนั่งทบทวนดูว่าวันนี้เราคิดอะไรไปบ้าง เวลาคนเราเกิดอคติแล้วช่างเป็นทุกข์ซะนี่กระไร โดยเฉพาะการมีอคติต่อคน เช่น เกิดอคติกับเพื่อนร่วมงานสักคนด้วยเหตุประการใดก็ตาม ผลกระทบต่อไปต่อคนที่สร้างอคติอันดับแรก คือ ความอึดอัดใจที่จะต้องร่วมงานกัน ย่อมส่งผลต่องานต่อไปด้วย ยิ่งทำให้อคติเพิ่มพูนมากเท่าไหร่ยิ่งก่อทุกข์ได้มากเท่านั้น

        การจะขจัดอคติออกจากใจเป็นเรื่องยาก แต่ทางแก้ไขง่าย คือ ทำใจซะใหม่ ทบทวนดูว่าทำไม อะไรเป็นต้นเหตุของอคติเค้าหรือเรา ส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากตัวเราเองซะมากกว่าที่คิดให้ก่ออคติเอง เอาละเพื่อตัวเอง...ทำให้ใจมีสุขด้วยการลดอคติกันเถอะ นอกจากสุขใจแล้วก็จะพลอยให้ทำงานได้สนุกด้วย (กรณีที่มีอคติกับเพื่อนร่วมงานนะ)