จำไม่ได้แล้วค่ะว่าอ่านพบมาจากที่ไหน รู้สึกจะทั้งจดและจำมาจากหลายๆแหล่ง (เพราะฉะนั้นคงไม่สงวนลิขสิทธิ์ นำไปเล่าไปทายต่อได้ตามสบายค่ะ) ได้เคยเอาไปทายทั้งเพื่อนไทยและฝรั่ง ก็ได้เฮฮาเหมือนๆกันเป็นสากล ใครเครียดๆก็ลองคิดเล่นแก้เครียดนะคะ ก่อนดูเฉลยในความเห็นอันแรก หรือเอาเม้าส์ไฮไลท์หลังคำถามก็ได้ค่ะ  

    1. How can you make a slow runner fast?  Don't give him any food.
    2. From what seven letter word can you take away two letters and have seven left? Seventy 
    3. What sort of criminal is the strongest? A shoplifter  
    4. How many words are there in the dictionary?  Two, "the" & "dictionary
    5. What 's a question that you can't possibly say "yes" to? Are you dead?