เวลาที่คุณซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์พีซี หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แน่นอนคุณต้องอยากให้คอมที่ซื้อ ตรงกับที่กำหนดสเป็กไว้

     แล้วจะตรวจสอบอย่างไร ไม่ให้ร้านค้า โกงเราได้ มีวิธีตรวจง่ายๆ ดังนี้ครับ

     1.อย่างแรก ให้คุณ คลิกขวาที่ Icon: My Computer>>เลือก Properties

        หลังจากนั้นจะปรากฏกรอบ System Properites ขึ้นมา ดูในส่วนของ General(ดังรูป)

       

        จะปรากฏข้อมูลที่บอกคุณลักษณะของเครื่องดังนี้

        * System บอกถึง ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเครื่องของคุณ ในรูป ระบุว่าเป็น Microsoft Window XP Professional Version 2002 sevice pack 2

        * Computer บอกถึง CPU : Central Processing Unit ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ในรูป ระบุว่าเป็น Intal(R) Pentium(R) 4 , ความเร็ว CPU 2.8 GHz ,RAM ขนาด 256 MB

       2.อย่างที่สอง เช็คอุปกรณ์ภายในครับ ไม่เช็คไม่ได้เลยนะครับ ก่อนออกจากร้านต้องเช็คให้ดีๆ   ทำดังนี้ครับ

        คลิกขวาที่ Icon: My Computer>>เลือก Properties

        หลังจากนั้นจะปรากฏกรอบ System Properites ขึ้นมา ดูในส่วนของ Hardware แล้วจะปรากฏ ส่วนของ Device Manager

        ให้คลิกที่ Device Manager จะปรากฏอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีในเครื่องของคุณ ลองคลิกที่เครื่องหมาย + หน้าอุปกรณ์ เพื่อเช็คดูว่าเป็นตัวเดียวกับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ตรง ต้องเช็คกับทางร้านให้แก้ไขให้ถูกต้อง ไม่อย่างนั้นท่านจะไม่ได้คอมพิวเตอร์ในฝันมาเชยชมแน่เลยครับ (ดูรูปตัวอย่าง)