พลังการทำงานเคออดิก

จัดเวลาให้สอดคล้องกับพลังการทำงานของสมองและจิตใจ สามารถพักผ่อน ออกกำลังกายและทำงานอย่างสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน พลังการทำงานที่มีระเบียบและไร้ระเบียบจะเสริมพลังกัน

ผมติดตามกลยุทธการจัดการความรู้ด้วยการ "รุกแบบตั้งรับ" ของสคส. เพื่อหลีกหนีสภาวะ "รุกแบบแบกรับ"ที่ผมประสบอยู่ เป็นความคิดที่ผุดบังเกิดขึ้นตอนเดินแอร์โรบิกในตอนเย็น
ผมรู้สึกว่าช่วงเวลาออกกำลังด้วยการเดินสลับกับการวิ่งเหยาะ ๆโดยเอาหัวข้อบางเรื่องในตอน   ทำงานมาคิดต่อเป็นการทำงานของสมองด้วยพลังพิเศษเพราะเป็นการเชื่อมโยงความรู้ข้ามมิติและจินตนาการ ซึ่งในช่วงเวลาทำงานปกติไม่สามารถทำได้
อย่างไรก็ตาม พลังพิเศษดังกล่าวมาจากการสะสมของพลังจากการทำงานปกติที่จมดิ่งอย่างมีสมาธิต่อเนื่องในเรื่องราวที่สนใจ 
ผมคิดว่าพลังการทำงานของสมองและจิตใจทั้งสองส่วนทำงานเสริมพลังกัน โดยที่ส่วนแรกทำให้ขอบเขตความรู้ที่ขยายวงโดยส่วนที่ 2 มีความชัดเจน เป็นระบบมากขึ้น ขณะที่ส่วนที่ 2 ใช้ความเป็นระเบียบที่หลากหลายจากส่วนที่ 1 ขยายเขตแดนความรู้เพิ่มขึ้นอย่างไร้ระเบียบ เป็นกลุ่มความรู้ผุดบังเกิด
ถ้าเราสามารถจัดเวลาอย่างสอดคล้องกับพลังการทำงานของสมองและจิตใจ เราสามารถพักผ่อน ออกกำลังกายและทำงานอย่างสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆกัน
พลังการทำงานที่มีระเบียบและไร้ระเบียบทั้งสองส่วนจะเสริมพลังการทำงานให้กันและกัน         ซึ่งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการสนธิความรู้หลากหลาย   ที่เป็นอิสระอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

2941

เขียน

24 Aug 2005 @ 10:12
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก