ขุมความรู้ฯยอดเยี่ยมเดือนนี้ยังไม่มีครับ

"เรายังสกัดขุมความรู้จากการปฏิบัติจริง.....น้อยมากครับ"

สวัสดีครับ

            ขอบอกกล่าวทักทายอีกครั้ง   สำหรับสมาชิกชุมชนChumphon-KM-Station   ขุมความรู้จากการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎาคม 2548  

        ผลการตัดสินคือ  ยังไมมีบล็อกใดสมควรได้รับรางวัลนี้ครับ  

             น่าจะเป็นเพราะในเดือนกรกฏาคมนั้น  พวกเราส่วนใหญ่ยังใหม่ต่อการใช้บล็อกเป็นเครื่องมือในการสกัดความรู้จากการปฏิบัติงาน  ทำให้มีการบันทึกการสกัดความรู้ฯลงในบล็อกน้อยมาก จึงทำให้ไม่สามารถตัดสินได้   แต่ก็มีสัญญานที่ดีว่าเริ่มมีการบันทึกการสกัดขุมความรู้จากการปฏิบัติงานจริงมากขึ้นในเดือนสิงหาคม  ก็หวังว่าเดือนสิงหาคม  ชุมชนของเราจะมีขุมความรู้ฯยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคม ครับ

                                                    พรสกล ณ ศรีโต

                                                    24/8/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมความรู้จากการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำเดือน(ของชุมชนChumphon-KM-Station)ความเห็น (0)