บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎาคม2548(ของชุมชนchumphon-KM-Station)

"แล้วผลการตัดสินก็ประกาศได้แก่บล็อก..........ครับ

สวัสดีครับ

            ขอกล่าวคำทักทายสมาชิกชุมชนฯทุกท่าน  หลังจากเข้าโรงซ่อมสุขภาพเสียหลายวัน  ก็ซ่อมเสร็จแล้วครับ   ต้องรีบมาทำหน้าที่ตรงนี้  และแล้ว  ผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎาคม 2548 ของชุมชน Chumphon-KM-Station ได้แก่

        1.ความคิดสร้างสรรดีเด่น  คือ " บล็อกLDD - Chumphon " ของสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดชุมพร  ติดตามชมได้ที่

http://gotoknow.org/ldd-chumphon

         2.การนำเสนอดีเด่น คือ " บล็อก LDD - Chumphon " ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร   ติดตามชมได้ที่

http://gotoknow.org/ldd-chumphon

         3.กิจกรรมและกระบวนการ KM ดีเด่นคือ   " บล็อก Kosornor chumphon " ของ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน  ติดตามชมได้ที่

http://gotoknow.org/korsornor-chumphon

           ยังมีหลายบล็อกที่น่าสนใจมากแต่เป็นของเดือนสิงหาคมครับ  ก็คงต้องติดตามต่อไปในเดือนหน้า

                                       พรสกล  ณ ศรีโต

                                         24/8/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือน(ของชุมชนChumphon-KM-Station)ความเห็น (0)