สารถึงภาคี

สารถึงภาคี


          สคส. กำลังเตรียมทำรายงานประจำปี   จะเป็นรายงานประจำปีที่แปลกใหม่ที่สุดในโลก   เพราะจะเป็นรายงานประจำปีของเครือข่าย   ไม่ใช่เฉพาะขององค์กรเดียว   เราจะทำรายงานประจำปีของเครือข่าย KM ในประเทศไทยครับ   โดยจะพยายามนำเสนอภาพ KM ในประเทศไทยทุก sector    เน้นการเอากิจกรรม KM ที่ประสบความสำเร็จในระดับต่าง ๆ ออกมาแลกเปลี่ยนกัน   รวมทั้งแนวคิดและเทคนิคของที่ปรึกษาผู้ให้บริการที่ปรึกษา KM แบบบูรณาการอยู่กับการให้บริการปรึกษาพัฒนาองค์กรและ/หรือพัฒนาบุคลากร


          เราจะขอให้ภาคีเขียนเล่ากิจกรรม/ความสำเร็จด้าน KM ของภาคี  ครึ่งหน้า – 1 หน้า A4   โดยตัวพิมพ์ขนาด 14 ps   หรืออย่างมากไม่เกิน 2 หน้ารวมทั้งรูป   ทาง สคส. มีคุณแอนน์ (ชุติมา  อินทรประเสริฐ) เป็นแม่กอง   และผู้ประสานงานทุกคนช่วยกันติดต่อกับภาคีเครือข่ายครับ   ข้อเขียนนี้ขอภายในเดือนกันยายน 2548 ครับ


          สคส. มีกำลังจำกัดครับ   เรามีคนเพียง 10 คน   ดังนั้นจึงต้องขอแรงบอกต่อ   องค์กร/บุคคลใดมีกิจกรรมเกี่ยวข้อง KM มาร่วมกันเขียนรายงานเครือข่าย KM ของประเทศไทยนะครับ


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          24 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ดิฉันกำลังจะเขียนรายงานความคืบหน้าอยู่พอดีค่ะ หวังว่า สคส. จะมีเสื้อสามารถพอสำหรับแจกนะคะ