AAR ของ NU Office KM ครั้งที่ 4

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มุ่งประชาสัมพันธ์ ชุมชน NUKM blog http://www.gotoknow.org/nuqakm

นอกจากการเน้นย้ำถึงความสำคัญของ การจัดการความรู้  หรือ KM แล้ว การประชุม office KM ครั้งที่ 4 ดิฉันยังได้แนะนำ เทคโนโลยี Blog ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับทราบด้วย โดยมุ่งประชาสัมพันธ์ ชุมชน NUKM blog http://www.gotoknow.org/nuqakm และได้เชิญชวนให้ทุกท่านเปิด Blog สมัครเข้าร่วมในชุมชนนี้

น่ายินดีจริงๆ ที่ทุกท่านให้ความสนใจ ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวน Blog ที่เพิ่มขึ้นหลังการประชุม และที่ดิฉันปลื้มอีกแล้วก็คือ ท่านอาจารย์วิบูลย์ (ผู้ใหญ่บ้าน) ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ใน Blog ที่กรอบข้อคิดเห็นของสมาชิกทันทีเช่นกัน  เป็นการติดตามความเคลื่อนไหว อย่างไม่คลาดสายตาทีเดียว

ดิฉันขอยืนยันความสนใจในเรื่อง Blog ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากการบันทึก AAR โดยคุณลิขิต (Note taker) จากหน่วยประกัน  คุณพัชรา จินาพันธ์ (พัช) ดังนี้ค่ะ

 

คณะ/หน่วยงาน
สิ่งที่บรรลุวัตถุประสงค์
สิ่งไม่บรรลุวัตถุประสงค์
สิ่งที่จะนำไปพัฒนา
สังคม
- รู้วิธีการของการจัดการความรู้ เรื่องของ KM มากขึ้น
- รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ KM มากขึ้น
- การสื่อสารติดต่อระหว่างคณะและหน่วยงานยังไม่ชัดเจน
- จะกลับไปทำ blog ของตัวเอง และจะประชาสัมพันธ์ให้คนใน สำนักงานฯ ได้ทราบ
สหเวช
- ในส่วนของ KV ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ยังมีปัญหาในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินในองค์ประกอบที่ 10 ของ สำนักงานเลขานุการ ยังไม่ชัดเจน
- จะกลับไปตั้งชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสำนักงานเลขานุการ
วิศวะฯ
- เข้าใจความหมายของคำว่า OFFICE KM
- ทำให้รู้ว่าจะทำตามขั้นตอนของ KM อย่างไรในสำนักงานเลขานุการ
- คนอื่นๆในสำนักงานเลขานุการยังไม่ทราบถึง KM ว่าคืออะไร
- จะนำความรู้ที่ได้วันนี้ไปประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ blog ด้วย
พลังงานฯ
- ทำให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ว่าจะต้องนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรในสำนักงาน
  - จะกลับไปประชาสัมพันธ์ในสำนักงานถึงความรู้ที่ได้ และกลับไปเรียนรู้การเขียน blog
ศึกษา
- ได้เล็งเห็นความสำคัญของ KM เห็นปัญหาและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้
  - จะกลับไปทำ blog และนำ KM ไปใช้ในคณะ
ทันตะฯ
  - ยังไม่มั่นใจในสิ่งที่เข้าใจว่าจะนำไปใช้อย่างไรในคณะให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน
- จะนำ KM ไปประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน และจะทำ blog
กองกิจฯ
- เข้าใจความหมายของ OFFICE KM มากขึ้น
- การได้มารู้จัก หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ ต่าง ๆ
- ได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆในสำนักงานเลขาฯ ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
- การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
- จะนำไปพัฒนาและเผยแพร่
พะเยาฯ
- มาครั้งแรก และได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
  - จะกลับไปเปิด blog อ่าน
- จะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในสำนักงานฯ
กองคลัง
- ได้รับทราบถึงความหมาย ความสำคัญของ OFFICE KM และ blog
  - จะเข้าไปดูและจะสมัครเข้าชุมชนใน blog
พยาบาลฯ
- เพิ่งจะได้ทราบความหมายของ KM ว่าคืออะไร
  - จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน
สาธารณสุขฯ
- มาเพื่อที่จะนำที่สิ่งที่เรียนรู้วันนำไปใช้ประโยชน์
- บรรลุใน Model ปลาทู
- มีเวลาในการที่จะพบเจอกันสำหรับกลุ่มน้อย
- การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ยังมีปัญหา
- จะกลับไปทำ blog
- จะนำ blog มาเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
สถาปัตย์ฯ
- เข้าใจ OFFICE KM มากขึ้น
- ไม่ได้ในรายละเอียดทั้งหมดของการประชุมครั้งนี้
- จะนำไปเผยแพร่ในสำนักงาน
หน่วยประกันฯ
- รู้คำศัพท์ใหม่
- รู้ KV ชัดขึ้น
- blog เป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกัน
  - จะนำ KM ไปเผยแพร่
- จะทำ blog เกี่ยวกับงานสารบรรณ
วิทยาศาสตร์
- ได้รับทราบถึงความหมายของ OFFICE KM  ว่าจะต้องทำขึ้นมาเพื่ออะไร และสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
- ได้ทราบความหมายของ KM ว่าคืออะไร และจะทำอย่างไรให้แต่ละหน่วยงานย่อยมีการจัดทำ KM ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกัน
- คนในสำนักงานยังไม่ทราบถึงว่า OFFICE KM คืออะไร
- จะนำความรู้ที่ได้วันนี้ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสำนักงานฯ
มนุษย์ฯ
-ได้รับทราบถึงความหมายของ KM ว่าคืออะไร
- เป้าหมายในการจัดทำคู่มือปฏิบัติการที่ดีของสำนักงานฯ
- ยังไม่เข้าเรื่อง blog
- จะกลับไปเรียบเรียงว่าจะทำอะไรต่อไป
- จะกลับไปถ่ายทอดความรู้ในสำนักงานฯ
เกษตรฯ
- เข้าใจความหมายของ KM
  - จะกลับไปเล่าเรื่องเร้าพลังในสำนักงานฯ
วิทยฯการแพทย์
    - จะกลับไปเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับในสำนักงาน
นิติฯ
    - จะกลับไปทำ blog
วิทยาลัยนานาชาติ
  - ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง KM และ blog
- จะกลับไปศึกษาเรื่อง blog

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)