1.พิมพ์ข้อมูลที่จะทำการลิงค์แล้วทำแถบดำคลุมไว้ ----->คลิก Insert/edit link

 

2. ปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้ว   Link URL แต่สำคัญต้องใส่  http:// หน้าลิงค์เสนอ

    ----> ตีพิมพ์บันทึก