ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความรู้สึก

ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2548 ขณะนั่งฟังเรื่องเล่าจากเพื่อนร่วมชะตากรรม มีความรู้สึกอยากกลับที่ทำงาน เพื่อทำในส่วนที่โรงพยาบาลของเรายังไม่มี และหลังจากกลับมาทำงานในวันรุ่งขึ้นได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการ ว่า จะมีทีมตรวจเยี่ยมเข้าเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลภายใน เดือน ตุลาคม 2548ครบทุกโรงพยาบาล ก็ได้รับคำตอบจากท่านว่า ถ้าอย่างนี้ต้องเรียกประชุมทีมนำในวันที่ 25 สิงหาคม 2548 เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงในส่วนที่ต้องแก้ไขหรือในส่วนที่ต้องทำเพิ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km ในโรงพยาบาลสิงหนครความเห็น (0)