การศึกษาดูงานวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2548   ผลการศึกษาดูงาน คลิ๊ก