วินัยและพัฒนานิสิต

baby
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วินัย,พัฒนานิสิต

    เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการกิจการนิสิต ประจำปี 2548 และบุคลากรกองกิจการนิสิตบางส่วน   ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่     เพื่อศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในจังหวัดเชียงใหม่  เริ่มจากมหาวิทยาลัยพายัพ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งนอกจากการศึกษาดูงานดังกล่าวแล้วยังมีการแสดงผลการดำเนินงานในปีทีผ่านมาของฝ่ายกิจการนิสิต และสรุปผลการศึกษาดูงานและสัมมนาแนวทางในการพัฒนานิสิต  และงานด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย  ซึ่งในส่วนของงานวินัยและพัฒนานิสิต  ได้รับแหล่งข้อมูลเรียนรู้ด้านวินัยและพัฒนานิสิต และงานด้านกิจการนิสิต  สรุปได้ดังนี้         

มหาวิทยาลัยพายัพ  มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ     

1.  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทำให้ลักษณะการบริหารงานเป็นเอกภาพ  อาจารย์และบุคลากรมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย การสั่งการเป็นแบบทางเดียว

2.  มีทุนสนับสนุนจากคริสตจักร์ต่างประเทศ ทำให้มีงบประมาณมากเพียงพอสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย

3. มีการออกค่ายอาสาพัฒนาร่วมกับนักศึกษานานาชาติ

4.  มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ

1.  มีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรตัวแทนของนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจนถึงปัจจุบันจำนวนแสนคน  ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมและแกนกลางติดต่อ - ประสานความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาเก่า นักศึกษาเก่ากับนักศึกษาเก่าด้วยกันและนักศึกษาเก่ากับน้อง ๆ นักศึกษาปัจจุบัน ให้การสนับสนุนในกิจการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงของนักศึกษาเก่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม   โดยมีเทคนิคการบริหารงานเชิงรุก  คือ  ทางสมาคมฯจะติดตามศิษย์เก่าทุกคน  และหากศิษย์เก่าผู้ใดเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม  ก็จะเดินทางไปแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้นั้น  และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น  ในงานราตรีอ่างแก้ว 

2.  สำหรับปัญหาการแต่งกายของนิสิต  มีปัญหามาก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก้ไขโดย วิธีการรณรงค์ด้วยป้ายผ้า  ออกกฎระเบียบให้นิสิตรักษาวินัย  และไม่ยินยอมให้กะเทยใส่ชุดนิสิตหญิง

3.  ปัญหาพนันบอล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก้ไขโดย ให้อาจารย์ที่ปรึกษา,คณะสอดส่องดูแล  และได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้มาดูแลภายในมหาวิทยาลัย  ครั้งหลังสุดได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้มาตรวจสอบบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ  

1.  เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรศาสตร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งแรกของประเทศไทย

2.   มุ่งเน้นให้นักศึกษาทำกิจกรรม  เพื่อสร้างค่านิยมให้นักศึกษาแม่โจ้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความอดทน  เข้มแข็ง  ขยัน  ซื่อสัตย์  มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พวกพ้อง  มีน้ำใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และรู้จักเคารพกฎเกณฑ์กติกาสังคม 

             สำหรับTrend ใหม่ๆ ของงานกิจการนิสิต มน.   ในปีงบประมาณหน้า   นั้น  ท่านผู้บริหารให้นโยบายว่าเน้นคุณภาพ  มากกว่าเน้นปริมาณ  และจะบูรณาการผสมผสานการทำงานร่วมกัน  โดยเน้นให้นิสิตเป็นแกนนำในการจัดทำกิจกรรม   สำหรับกิจกรรมกลาง   จะเน้นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ

             ท้ายนี้  ขอขอบพระคุณทุก ๆ ความเห็นที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิต

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2885, เขียน: 23 Aug 2005 @ 15:24 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ NUKM blog ครับ

อยากให้หาโอกาสมาที่หน่วย QA จะได้แลกเปลี่ยนกับ

โอ (รัตน์ทวี) เรื่องการเขียนลง blog ด้วยเทคนิคต่าง ๆ

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

อยากรู้จังเลยค่ะว่างานกิจการนิสิตของ พายัพ เชียงใหม่ และแม่โจ้ มีเรื่องใดที่น่าสนใจ เล่าสู่กันฟังบ้างซิค่ะ แต่เอาอย่างที่ได้พิสูจน์กับตานะค่ะว่าเขาทำจริงและได้ผลเป็นที่ประจักษ์  ไม่เอาแบบของโชว์นะค่ะ

และอยากทราบว่า Trend ใหม่ๆ ของงานกิจการนิสิต มน. ในปีงบประมาณหน้า จะมุ่งไปในแนวไหน งานกิจการนิสิตระดับคณะจะได้ไม่ตกยุคไงค่ะ ไปไหนไปด้วย ช่วยกันคนละแรงค่ะ

บอย
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับสำหรับบล็อกของงานวินัยและพัฒนานิสิต