เพิ่งกลับมาจากการประชุมร่วมกับเพื่อนๆ ทั้ง 8 สำนักวิชา  กว่าจะสรุปกันได้ว่าที่เจอกันวันนี้ต้องการอะไร และมีกระบวนการอย่างไร ก็ทุกลักทุเลพอสมควร   เมื่อพูดถึงการจัดการความรู้ทุกคนก็ยิ่งขมวดคิ้วกันใหญ่ ภัชจึงกลับมาเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่โดยไม่พูดถึง KM  ประกอบกับไม่ได้ร่วมวงสนทนาแบบนี้มานานทำให้ทักษะในการสื่อสารยังไม่คมพอ ยังสื่อให้เพื่อนๆ เข้าใจว่าต้องการอะไรได้ไม่เด่นชัดนัก แม้ว่าจะทำการบ้านมาพอสมควร ตอนแรกกำลังใจลอยหายไปพอสมควร  แต่สุดท้ายก็หาข้อสรุปได้ว่า วิธีการของเราก็คือ เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงวิธีการทำงานที่แต่ละคนปฏิบัติ  ซึ่งท้ายที่สุดก็จะได้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แต่ละคนจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของแต่ละคนตามบริบทของหน่วยงานของตนเอง   ซึ่งเราจะนัดเจอกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ครั้งต่อไปเราจะนัดเจอกันวันที่ 1 กันยายน 2548  งาน(ภาระกิจ)ที่คุยกันนั้นภัชจะเป็นผู้แจ้งให้เพื่อนๆ ทราบ โดยผู้ที่เข้าร่วมหลัก ( key person) จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ(คุณกิจ)งานนั้นๆ  เพื่อนๆ คนอื่นก็เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้    การบ้านที่ภัชต้องทำคือ กำหนดโจทย์ของแต่ละครั้งที่เราจะเจอกันแล้วทำเป็นตารางกิจกรรม  โดยโจทย์ มาจากงานที่เราปฏิบัติซึ่งพวกเราได้ร่วมกันกำหนดกันไว้แล้วตอนที่ทำแบบประเมินควบคุมภายใน  ฟังดูคล้ายๆ กับ นำข้อสรุปที่ได้จากการทำแบบประเมินมาต่อยอด หรือเปล่า ยังสงสัยอยู่

อยากให้ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในสำนักวิชา ช่วยเสนอแนะและเป็นพี่เลี้ยงให้ภัชหน่อยได้มั้ยคะ