การโผล่พ้นดินของหน่ออ่อน COP มวล.

ความทุลักทุเลของการเริ่มต้น

เพิ่งกลับมาจากการประชุมร่วมกับเพื่อนๆ ทั้ง 8 สำนักวิชา  กว่าจะสรุปกันได้ว่าที่เจอกันวันนี้ต้องการอะไร และมีกระบวนการอย่างไร ก็ทุกลักทุเลพอสมควร   เมื่อพูดถึงการจัดการความรู้ทุกคนก็ยิ่งขมวดคิ้วกันใหญ่ ภัชจึงกลับมาเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่โดยไม่พูดถึง KM  ประกอบกับไม่ได้ร่วมวงสนทนาแบบนี้มานานทำให้ทักษะในการสื่อสารยังไม่คมพอ ยังสื่อให้เพื่อนๆ เข้าใจว่าต้องการอะไรได้ไม่เด่นชัดนัก แม้ว่าจะทำการบ้านมาพอสมควร ตอนแรกกำลังใจลอยหายไปพอสมควร  แต่สุดท้ายก็หาข้อสรุปได้ว่า วิธีการของเราก็คือ เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงวิธีการทำงานที่แต่ละคนปฏิบัติ  ซึ่งท้ายที่สุดก็จะได้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แต่ละคนจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของแต่ละคนตามบริบทของหน่วยงานของตนเอง   ซึ่งเราจะนัดเจอกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ครั้งต่อไปเราจะนัดเจอกันวันที่ 1 กันยายน 2548  งาน(ภาระกิจ)ที่คุยกันนั้นภัชจะเป็นผู้แจ้งให้เพื่อนๆ ทราบ โดยผู้ที่เข้าร่วมหลัก ( key person) จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ(คุณกิจ)งานนั้นๆ  เพื่อนๆ คนอื่นก็เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้    การบ้านที่ภัชต้องทำคือ กำหนดโจทย์ของแต่ละครั้งที่เราจะเจอกันแล้วทำเป็นตารางกิจกรรม  โดยโจทย์ มาจากงานที่เราปฏิบัติซึ่งพวกเราได้ร่วมกันกำหนดกันไว้แล้วตอนที่ทำแบบประเมินควบคุมภายใน  ฟังดูคล้ายๆ กับ นำข้อสรุปที่ได้จากการทำแบบประเมินมาต่อยอด หรือเปล่า ยังสงสัยอยู่

อยากให้ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในสำนักวิชา ช่วยเสนอแนะและเป็นพี่เลี้ยงให้ภัชหน่อยได้มั้ยคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสนับสนุน สำนักวิชา มวล.ความเห็น (7)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะ แต่คงต้อง update กันหน่อย เพราะห่างจาก มวล. มาปีกว่า ความรู้เรื่องสำนักวิชาอาจจะไม่ทันสมัยแล้ว สิ่งแรกน่าจะร่วมกันตั้งเป้าหมายให้ชัดๆ ก่อนดีไหมว่าต้องการทำกิจกรรมงานเพื่อ (งาน) อะไร

Comment ช้าไปหน่อย เพราะตอนนี้บล็อกเยอะมากอ่านไม่ครบ ไปรู้ว่าภัชเขียนถึงจากการ search ชื่อตัวเองผ่าน Google นะเนี่ย

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะ แต่คงต้อง update กันหน่อย เพราะห่างจาก มวล. มาปีกว่า ความรู้เรื่องสำนักวิชาอาจจะไม่ทันสมัยแล้ว สิ่งแรกน่าจะร่วมกันตั้งเป้าหมายให้ชัดๆ ก่อนดีไหมว่าต้องการทำกิจกรรมนี้เพื่อ (งาน) อะไร

Comment ช้าไปหน่อย เพราะตอนนี้บล็อกเยอะมากอ่านไม่ครบ ไปรู้ว่าภัชเขียนถึงจากการ search ชื่อตัวเองผ่าน Google นะเนี่ย

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะ แต่คงต้อง update กันหน่อย เพราะห่างจาก มวล. มาปีกว่า ความรู้เรื่องสำนักวิชาอาจจะไม่ทันสมัยแล้ว สิ่งแรกน่าจะร่วมกันตั้งเป้าหมายให้ชัดๆ ก่อนดีไหมว่าต้องการทำกิจกรรมนี้เพื่อ (งาน) อะไร

Comment ช้าไปหน่อย เพราะตอนนี้บล็อกเยอะมากอ่านไม่ครบ ไปรู้ว่าภัชเขียนถึงจากการ search ชื่อตัวเองผ่าน Google นะเนี่ย

บอย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ม.นเรศวร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ผมนำ KM มาใช้ในการพัฒนางานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ อยากเชิญชวนให้เข้าร่วมสมัครในชุมชนสำนักงานเลขานุการ (http://www.gotoknow.org/non-teaching

บอย เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

ณภชนก กำลังเกื้อ
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ความจริงงานในสำนักวิชามีหลากหลาย เช่น งานบัณฑิตศึกษา  งานหลักสูตรปริญาตรี  งานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการ  งานประชุม ฯลฯ  เท่าที่ได้คุยกันกับเพื่อนๆ ในรอบแรกๆ นั้น จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติในทีละงาน  ซึ่งจะลงลึกไปถึงรายละเอียดทุกรายละเอียด  แล้วในที่สุดก็จะได้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละงาน    นี่คือเป้าหมายไปเบื้องต้นตอนนี้ค่ะ

 

บอย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ม.นเรศวร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้ผมได้ตั้งชุมชนคนพัสดุ ซึ่งได้รวมกลุ่มในที่ประชุม UKM 3/48 ที่ขอนแก่น หากท่านใดมีความสนใจในงานพัสดุ ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ http ://www.gotoknow.org/pasadu

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ผมไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่สมัครเข้ามาอยู่ในชุมชน BeemanNUKM ของผม แต่ก็อนุมัติให้อยู่ด้วยกันได้ แต่ต้องขยันเขียนหน่อยนะครับ ปฏิบัติมาก ๆ แล้วจะเกิดความรู้ความเข้าใจครับ ขอเอาใจช่วยให้ได้บล็อกมาก ๆ ครับ