1. จะเริ่มต้นเรียนรู้ และลงมือทำ KM กับตนเอง เพื่อองค์กร ชุมชน ประเทศชาติ แบบ กขค เลย เริ่มไงดี เชิญแนะนำเป็นวิทยาทานด้วยครับ

2. ที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ KM มีหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้าง ที่จะสามารถศึกษาดูงานได้