Website KM

Technology is supporter,is not driver: Human is driver.

ทุกท่านคงเคยเห็น website KMในที่ทำงานหรือแม้แต่ในบริษัทท่านเองนะครับคงมีการทำ webกันแล้ว พอดีในที่ทำงานผมก็มี website KM วันก่อนเลยแกล้งเดินไปถามคนในที่ทำงานบางท่านปรากฎว่าไม่ทราบว่ามี อีกทั้งยังไม่รู้ว่ามีไว้ทำไม! อันนี้ก็เป็นปัญหาอันนึงของการทำ KMนะ ผมว่าต้องคิดให้ดีๆนะ

การจะทำเว็บไซต์ KM นั้นผมว่ามีจุดที่ต้องคำนึงถึงหลัก ๆ 3 ข้อนะ คือ
1. เป้าหมายของเว็บไซต์คืออะไร เผยแพร่ข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ฯลฯ เพราะการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์จะไม่เหมือนกัน
2. เรื่องที่ต้องการทำ KM คืออะไร โดยปกติการทำ KM จะเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับหน่วยงาน หัวเรื่องที่เฉพาะเจาะจงจะทำให้การรวมตัวกันของคนที่สนใจเรื่องเดียวกันเป็นไปได้ง่ายขึ้น
3. การพัฒนาเว็บไซต์ มีอยู่ 2 แบบ คือ พัฒนาเองในหน่วยงาน (ถ้ามีคนที่รู้เรื่อง IT) หรือจ้างบริษัทภายนอกทำ หัวใจสำคัญของระบบจัดการความรู้ก็คือ พลวัตของระบบต้องมาจากการขับเคลื่อนของสมาชิก (ไม่ใช่มอบหมายหน้าที่ให้คนเพียงคนเดียวเป็นคนหาเนื้อหามาป้อนใส่เว็บไซต์) ดังนั้น จึงต้องออกแบบเว็บไซต์ให้ดี ๆ ครับ ปัจจุบันมีระบบพัฒนาเว็บไซต์มากมายที่แจกให้ใช้ฟรี ๆ สามารถนำมาพัฒนาเว็บไซต์ KM ได้ครับ สงสารwebsiteในหน่วยงานผมจังที่ยังมีคนในองค์กรไม่รู้จัก............อีกทั้งยังไม่รู้ว่ามีไว้ทำไม.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge managementความเห็น (0)