หลังจากได้เรียนรู้วิชาINVER ในplast แรก รู้สึกถึงความน่าทึ่งของสัตว์เหล่านั้น

ว่าทำไมมันจึงดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ทั้งที่มันตัวเล็กและไม่มีกระดูกสันหลังด้วยและที่สำคัญมันสามารถสืบเผ่าพันธ์ุมาจนทุกวันนี้...น่าทึ่งและน่าประหลาดใจโดยแท้