เช้าวันนี้ เวลา 9.00 น. ก๊วน Office ของมหาวิทยาลัยนเรศวร นัดพบกันอีกคราหนึ่ง ครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ 4 โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้อุปการะคุณ ทั้งสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และอาหารว่าง (ฟรีทุกอย่าง แบบไม่ต้องร้องขอ) ซึ่งเราปฏิบัติเช่นนี้กันมาโดยตลอด ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ที่คณะสหเวชศาสตร์  ครั้งที่ 2 ที่คณะเกษตรศาสตร์ และครั้งที่ 3 ที่คณะมนุษยศาสตร์  ดังนั้น แม้แต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมจะเปลี่ยนหน้า ผลัดกันมาตามโอกาสที่เหมาะสม (เพราะติดภาระกิจ) แต่จำนวนมิได้ลดน้อยถอยลงเลย วันนี้ก็ปาเข้าไปประมาณ 60 กว่าคน (สมัครมาประมาณ 80 แว่วมาว่ามีประชุมด่วน เรื่อง งปม. ของกองแผนฯ เลยเสียลูกค้าไปหน่อย)

ท่านที่ไม่มีโอกาสร่วมประชุมวันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะค่ะ  ข้อใหญ่ใจความที่ดิฉันนำเสนอในวันนี้ หลังจากที่ถามว่า มีใครบ้างที่ยังไม่เคยเข้าร่วมประชุม Office KM ที่ผ่านมาเลยบ้าง และปรากฎว่ามีจำนวนหลายท่านด้วยกัน  ดิฉันจึงทบทวนสิ่งที่ office KM ได้ดำเนินการมาทั้ง 3 ครั้งให้ฟังอีกรอบ  power point ที่นำเสนอในวันนี้ ท่านที่ประสงค์จะนำไปเผยแพร่ต่อ สามารถขอสำเนาได้ที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา NUQA นะค่ะ  โทรไปได้ที่เบอร์โทรภายใน 1643 คุณรัตน์ทวี อ่อนดีกุล (คุณโอ) ยินดีให้บริการค่ะ

การท้าวความตั้งแต่ต้นของดิฉันคราวนี้ ความจริงแม้ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นหน้าเก่าเจ้าประจำทุกท่านก็ตาม ดิฉันก็ประสงค์จะท้าวความอยู่ดี เพราะ 3 ครั้งที่ผ่านมา ดิฉันตั้งใจที่จะไม่ให้คำอธิบายใดใดมากนัก และปล่อยให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมพูดคุยกันเองทุกครั้ง (ตามหัวข้อที่ดิฉันขอให้พูดคุย  ตามแบบที่ดิฉันขอร้องให้ทำตาม)

เมื่อทุกอย่างสุกงอมดีแล้ว (เกิดความรู้จากการปฏิบัติ) ดิฉันจึงใช้โอกาสในวันนี้สรุปรวบยอด ปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆ เล่าให้ฟังว่า สิ่งที่เราทำกันอยู่ มันเรียกว่าการจัดการความรู้ได้อย่างไร ดูเหมือนว่า แทบทุกท่านจะเข้าใจดีขึ้นมากในวันนี้ (เราได้ทำ AAR: After action rewiew โดยให้ทุกท่านเผยความในใจออกมากันตอนท้าย) แต่สิ่งที่ดิฉันปลื้มใจที่สุดก็คือ แม้ดิฉันจะไม่ได้นำเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามากล่าวเลย แต่หลายท่านสามารถเชื่อมโยงเรื่อง QA กับ KM ได้อย่างสนิทแบบไร้รอยตะเข็บ

ภาพภาพเดียวที่ทำให้ทุกท่านสรุปเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งดิฉันสำเนามาจาก power point ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม: สคส. และได้ผลทุกครั้งที่นำมาใช้ นั่นก็คือ ภาพโมเดลปลาทู ดิฉันจึงขออนุญาตเผยแพร่ แปะไว้ ณ Blog แห่งนี้อีกสักครั้ง ดังนี้

ยังมีเรื่องเล่าต่อวันพรุ่งนี้ พร้อมรายงานสิ่งที่ผ่านๆมา ขอพักสักแป๊ปนะค่ะ