กลุ่มการเงินชุมชน 3 ตำบล (วงคุณกิจต.มะม่วง 2 ต้น)

ความคิดฝันดี ๆจมลึกอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจ

เมื่อวานเราลงพื้นที่ตำบลมะม่วง 2 ต้น อ่านรายละเอียดได้ในBlog Link (kmm-p)ครับ

ผมมีข้อสังเกตุการจัดการเรียนรู้ในวงเรียนรู้คุณอำนวยที่มาจากหน่วยงานสนับสนุนและวงคุณกิจจากกลุ่มการเงินชุมชนดังนี้
การจัดการความรู้จะทำได้ง่ายขึ้นหากผู้เรียนมีเป้าหมายและรู้ว่าตัวเอง ไม่รู้เรื่องอะไรบ้าง?
เห็นได้ชัดว่า แกนนำกลุ่มมีความคิดฝันในการพัฒนากลุ่ม แต่เนื่องจากเป็นงานอาสาทำให้มีเวลาใส่ใจไม่มากนัก รวมทั้งขาดความรู้และทักษะในการพัฒนากลุ่ม การจัดการความรู้ในกรณีเช่นนี้ คุณอำนวยต้องรับภาระหนักหน่อย ก็เหมือนกับการสอนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนอย่างไร้จุดหมาย  ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไร และไม่รู้ว่าตัวเองต้องการรู้อะไรบ้าง รู้เพียงว่าจบแล้วได้ปริญญา ครูผู้สอนก็ต้องทำงานหนักหน่อย

ครูผู้สอนซึ่งเป็นคุณอำนวยจึงต้องมีความรู้และทักษะที่แพรวพราว และที่สำคัญคือ ต้องมีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนด้วย

ในวงเรียนรู้คุณอำนวย เราได้เป้าหมายร่วมว่า ต้องการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งเพื่อเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชน และได้กำหนดความรู้และทักษะของคุณอำนวยที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย         ดังกล่าวไว้ด้วย ผมคิดว่าในวงเรียนรู้คุณอำนวยครั้งต่อไป หลังจากที่คุณอำนวยได้จัดเวทีครบทั้ง 3 ตำบล (ทำแบบฝึกหัด)แล้ว เราจะทบทวนการจัดเวทีและลงลึกในเนื้อหาที่เป็นความรู้และทักษะของคุณอำนวยต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ซึ่งหลายเรื่องเป็น สิ่งที่คุณอำนวยต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองนอกเหนือจากเวทีระดับตำบล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)