นี้วชี้ สำคัญไฉน

ภาพปริศนา "นิ้วชี้ สองข้างกับการเข้าประเทศ"

ภาพจากซ้ายมือ รศ.ดร.ธีระ ผู้ช่วยอธิการ ผศ.รุ่ง คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ รศ.รังสรรค์ คุณเอื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.เกษม คณบดี คณะเทคโนโลยี และ รศ.นพ.สมภพผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ทีมงานผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังชู "นิ้วชี้" ทั้งสองข้าง

 คำถาม " นิ้วชี้ ทั้งสองข้าง สำคัญอย่างไร กับการไปที่ สหรัฐอเมริกา" ครับ

JJ