ให้บริการที่บริการช่วยการค้นคว้า เกือบตายน้ำตื้น นักศึกษายิงคำถามว่า CDS/ISIS ย่อมาจากอะไร เขาจะเข้าห้องสอบภายใน 5 นาทีนี้ ขอให้หาคำตอบให้เขาหน่อย ความที่ใช้คำย่อมาจนกลายเป็นความเคยชิน ก็ต้องใช้วิธีถาม staffs ภายในงาน ก็ว่ามันเป็นชื่อโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลของ UNESCO แต่ย่อมาจากอะไรนั้นจำไม่ใคร่ได้เหมือนกัน นึกถึงโปรแกรมเมอร์ของหน่วยงาน ท่านให้ขอมูลเราเลยรอดตัวไป หรืออีกทางหนึ่ง คือใช้ google สืบค้นดู ก็จะได้รายละเอียดเช่นกัน คำตอบก็คือ

Computerised Documentation Service/Intergrated Set of Information System บางทีข้อมูลการให้บริการก็มาจากบุคคลใกล้ตัวเรานี่เอง