ผมในฐานะนักงบประมาณมือใหม่ (ถือว่าน้อยมากกับประสบการณ์ 5 ปีในงานงบประมาณ) ได้ประจักษ์แจ้งแล้วว่า แท้จริงแล้วเราถูกยึดติดกับการเมืองเรื่องไกลตัวอย่างแยกไม่ออก ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วอย่างหลวมๆ เพื่อการจัดการภายในที่ยืดหยุ่น (กับผู้ที่...เท่านั้น) หลายอย่างเกิดความสับสน การจัดทำงบประมาณ ณ เวลานี้ในรอบปีที่ผ่านมานั้น เรียกได้ว่าต้องทีราบแล้วว่าตนเองต้องได้รับงบประมาณเท่าไร และต้องเตรียมการชี้แจง...อย่างไร

     ปัจจุบันยังบอกไม่ได้แม้แต่ขั้นต่ำเงินเดือนที่แน่นอน ส่วนตัวได้แต่เกรงว่าระยะเวลาที่บีบรัด ส่วนราชการจะถูกบีบ (แบบบังคับ) ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา และส่งตัวเลขให้เรา (เอาไปเท่านี้แหละ) "งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ?"