อ.เก่งบรรยาย มีคณะวิชาเข้าด้วย  เสื้อดำใส่แว่นอ.หมวยที่น่ารัก

รายงานผลการทำงาน โดยพี่สุดสวาท

ผู้บริหารท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.แขก   

ทีมสายสนับสนุนของกองกิจ