ในเด็กที่ฟันเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆ จะหลุ่มและร่องฟันที่ลึก

โดยเฉพาะในฟันกรามแท้ ฟันกรามน้ำนม และฟันกรามน้อย

 

 

ปัญหาที่จะพบได้บ่อยๆ คือ ฟันผุในบริเวณนี้ได้ง่าย 

เนื่องจากหลุ่มและร่องเหล่านี้ ลึกและแคบ

จึงเป็นที่เก็บกักของเศษอาหารและเชื้อโรค

การแปรงฟันนั้น ไม่สามารถทำความสะอาดในส่วนนี้ได้

เนื่องจากหลุมและร่องเหล่านี้ มีความแคบมาก

จนขนแปรงไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้

 จึงได้มีการพัฒนาวัสดุ  ที่เรียกว่า Sealant

ซึ่งเป็น เรซิ่นชนิดหนึ่ง แข็งตัวได้โดยแสงสีฟ้า

 
 

 ทำหน้าที่เป็นตัวปิดหลุมและร่องฟัน

ไม่ให้เศษอาหาร หรือเชื้อโรค เข้าไปได้ในบริเวณ

หลุมและร่องฟัน เพื่อลดปัญหาการเกิดฟันผุ

โดยวัสดุชนิดนี้ ได้เป็นที่ยอมรับในวงการ

ทันตแพทย์แล้วว่า สามารถลดการเกิดฟันผุได้จริง

มีคำถามที่ ผู้ปกครองหลายๆ ท่านมักจะถามว่า

สารเคลือบหลุมร่องฟัน นี้ สามารถอยู่ได้นานแค่ไหน

การอยู่ได้นานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

การควบคุมความชื้นระหว่างทำ การให้ความร่วมมือของเด็กขณะทำ

หรือการใช้งานบดเคี้ยวของเด็ก เพราะว่าสารเคลือบหลุมและร่องฟัน

นี้เคลือบอยู่ส่วนบนของตัวฟัน หากใช้งานเคี้ยวอาหารไป

ก็สามารถที่จะสึกกร่อนได้ ซึ่งโดยปกติทันตแพทย์มักจะนัดตรวจ

สุขภาพช่องปากเป็นประจำอยู่แล้ว หากเห็น Sealant หลุดออกไป

บางส่วน ก็จะทำการเติมในส่วนที่หลุดออกไปให้