AAR จากการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 30 โดย ดร.วันวิสาข์ บุญเลิศ

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแทพย์ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2549 ซึ่ง อาจารย์วันวิสาข์  ได้เข้าร่วมประชุม และ ได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ค่ะ

1.ความคาดหวัง/เป้าหมายหรือความมุ่งหมายก่อนการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ  ได้รับข่าวสารจากสภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์  ได้ update ความรู้ใหม่ๆ  งานวิจัยทางห้องปฏิบัติ  เวชศาสตร์ชันสูตร ได้เปิดโลกทรรศน์ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ของงานเทคนิคการแพทย์

2.สิ่งที่ได้รับ(เกินกว่าเป้าหมาย คือ ได้ชมนิทรรศการเครื่องมือ น้ำยา จากบริษัทต่างๆ จำนวนมากมายกว่าที่คิดไว้   ได้รับคำชื่นชมต่อศิษย์เก่า  เทคนิคการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์ มน. จากผู้ทรงคุณวุฒิ   ได้รับการทาบทามให้แปลบทความวิชาการจากนักวิชาการสถาบันอื่น

3.เหตุที่ทำให้สิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้รับแตกต่างกัน คือ  อาจเป็นเพราะว่าได้มีโอกาสไปพบปะเพื่อนๆ ที่อยู่ในวงวิชาชีพเดียวกันอย่างเป็นทางการ ปีละ 1 ครั้ง  ดังนั้น จึงได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น

4.สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การเปิดโอกาสทางวิชาการให้แก่ตัวเอง ด้วยการแสดงตัวหรือการนำเสนอจะมีส่วนช่วยให้ได้กลุ่มการทำงานที่กว้างขึ้นหรือใหญ่ขึ้น และช่วยเพิ่มโอกาสให้บุคลากรในวิชาชีพเดียวกันรู้จักสหเวช มน.มากขึ้นค่ะ

5.หลังจากการประชุม สิ่งที่จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนา คือ จัดสรรเวลาในการเขียนบทความทางวิชาการ

6.ถ้ามีโอกาสทำสิ่งนี้อีก คิดว่าจะ วางแผนการเดินทางให้ดี  จองโรงแรมตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะโรงแรมที่จัดงานประชุมมักจะเต็มก่อนการประชุมตั้งแต่ 2 เดือนก่อนกำหนดการ  ดังนั้นควรมีการจองตั้งแต่เริ่มทราบข่าวโดยไม่ต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการ

แต่ว่าคราวหน้า นิตยา(เจ้าของ Blog) อยากเป็นผู้อ่านจากBlog ของ อาจารย์วันวิสาข์เอง  ซึ่งน่าจะดีกว่านะคะ  เรื่อง Blog คณะเรามีมือโปรคอยแนะนำอยู่แล้วค่ะ  โดยพี่บอย  เลขาคณะ       ค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)