ความเห็น 32833

Index

จรัสศรี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
         ขอตอบคำถาม ในการเดินทางเข้าประเทศจะถูกสแกนนิ้วชี้  เพื่อประโยชน์ในการตรวจจับผู้กระทำผิดเช่นเรื่องค้ายาเสพติด   ถูกต้องหรือไม่อย่าลืมเฉลยด้วยค่ะ