หลักการเขียนบล็อก (Blogger's Code of Ethics

คุณหวัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักการเขียนบล็อก (Blogger's Code of Ethics
หลักการเขียนบล็อก (Blogger's Code of Ethics)

GotoKnow.org เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 มาถึงวันนี้ก็ประมาณ 3 เดือนแล้วคะ ดิฉันเริ่มเขียนบล็อกใน GotoKnow.org ก็นับตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้บล็อกเป็นช่องทางในการเขียนแนะนำการใช้งาน GotoKnow.org และ นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ

มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ดิฉันให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นๆ ของการเขียนบล็อก คือ หลักการเขียนบล็อก และตลอดเวลาที่ได้ศึกษาการใช้งานของสมาชิก GotoKnow.org (ซึ่งปัจจุบัน GotoKnow.org มีบล็อกมากถึง 740 บล็อก) ดิฉันจึงอยากจะนำเสนอเรื่อง หลักการเขียนบล็อก อีกครั้งหนึ่งคะ เรียกว่าเป็นฉบับปรับปรุงแล้วกันนะคะ

บล็อกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบล็อกสาธารณะ หรือ บล็อกสำหรับองค์กร พยายามที่จะร่างหลักการ กฏ กติกา มารยาท ในการเขียนบล็อกขึ้นมา (Blogger's Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของบล็อกทั้งหลายใช้บล็อกอย่างมีมาตรฐานถูกหลักวิธี

ดิฉันขออ้างถึงหลักการใช้บล็อกของบริษัท Hill & Knowlton ที่อ้างถึง (reblog) ในบล็อก Scalefree http://www.scalefree.info/2005/08/hill_knowlton_o.html แล้วกันคะ เพราะสั้น กระทัดรัด เข้าใจง่ายดี แต่ถ้าหากสมาชิกท่านใดอยากอ่านหลักการที่ค่อนข้างเป็นทางการหน่อยต้องไปที่ http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php คะ

หลักการเขียนบล็อก

 1. เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นในบล็อก ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึก ข้อมูลเจ้าของบล็อก หรือ ลิงค์ต่างๆ ก็ตาม เจ้าของบล็อกควรแก้ไขและแจ้งให้ผู้อ่านทราบโดยทันที
 2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในบันทึก ควรจะรักษาข้อความเดิมไว้ แต่จะทำการขีดฆ่าข้อความนั้นเสีย (โดยกดปุ่ม ABC ที่มีขีดกลางทับ ที่แผงเครื่องมือการเขียนบันทึก) แล้วแสดงข้อความใหม่ตามข้อความเดิมนั้นๆ
 3. ห้ามลบทิ้งบันทึกที่เขียนไว้แล้วเด็ดขาด เพราะลิงค์ที่อยู่ของบันทึกจะถูกลบออกไปด้วย และหากมีผู้อื่นอ้างอิงงานเขียนชิ้นนี้อยู่บ้างแล้ว ก็จะไม่สามารถคลิ๊กมายังลิงค์นั้นๆได้ แต่หากเจ้าของบล็อกมีบันทึกที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งาน ก็ควรทำการลบบันทึกประเภทนี้ออก 
 4. ไม่ควรลบข้อคิดเห็นของผู้อ่าน ยกเว้นเป็นข้อคิดเห็นที่ไม่สุภาพสร้างความปั่นป่วนหรือเป็น spam
 5. ไม่ควรเขียนอ้างอิงถึงข้อพิพาทความไม่ลงรอยใดๆ กับผู้อื่น
 6. เจ้าของบล็อกที่เขียนเกี่ยวเนื่องกับองค์กรที่ทำงาน ไม่ควรเขียนบันทึกใดๆ ที่เป็นการละเมิดสัญญาจ้างงาน
 7. เจ้าของบล็อกควรนำเสนอและแยกแยะประเด็นระหว่าง ข้อเท็ิจจริง ข้อคิดเห็น และข้อความโฆษณา ให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
 8. ห้ามนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ
 9. หากไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่ผู้อ่านเสนอมาในบล็อก เจ้าของบล็อกก็ควรแสดงข้อคิดเห็นตอบกลับโดยความเคารพในข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่นำมาเป็นเรื่องส่วนตัว
 10. เมื่อมีการใช้ข้อความจากที่อื่น ควรอ้างอิงแหล่งที่มาและลิงค์ที่อยู่อย่างชัดเจน
 11. ควรเน้นคุณภาพงานเขียนของทุกบันทึก เช่น ตรวจสอบการสะกดคำก่อนตีพิมพ์บันทึกนั้นๆ ลงในบล็อก
 12. ควรเขียนบันทึกอย่างรอบคอบและถูกต้อง
 13. ควรตอบอีเมลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้อ่านอย่างเหมาะสมและโดยทันที
 14. ควรเขียนบล็อกเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขาภิบาลฯและโรคติดต่อความเห็น (0)