“พรือโฉ้” เป็นคำที่พูดกันได้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ พูดถึงตัวเอง และพูดพาดพิงถึงคนอื่น อันนี้จะมีความหมายใน 2 ลักษณะ ดูจะเหมือนกันในความแตกต่าง ลองมาดูที่ละคำ...ครับ

          วันนี้ไม่โร่ (รู้) พันพรือ (เป็นไง) “พรือโฉ้” จังเลย จะหมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกที่ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยสบายใจ ถึงไม่สบายใจ เกิดเป็นความกังวลทุกข์ร้อนในใจ

          สงสัยน้องสาวงั้น (คนนั้น) “พรือโฉ้” เสียแล้ว จะหมายถึง อาการเพี้ยน ๆ ไป หรือเปลี่ยนไปไม่ค่อยเหมือนเดิม ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย ส่วนใหญ่ใช้ในทางลบ บางครั้งหากสนิท ๆ กัน ก็มักจะใช้แซว ๆ กัน แต่ข้อควรระวังคนถูกแซวอาจจะโกรธได้

     “พรือโฉ้” เป็นคำที่แสดงออกมา ผมว่าด้านลบ แต่ส่งผลดีครับ หากเจ้าตัวพูดเองเพราะจะเหมือนเป็นการบำบัดตัวเอง โดยการได้ปลดปล่อยระบายออกมา...