อีกครั้งไม่ประสบความสำเร็จเรื่องแก้ไขการสร้างบันทึกที่เคยนำเสนอไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พ.ค. นี้ "ข้อผิดพลาดในการสร้างบันทึก" ตอนแรกลองแก้ไขก็ทำได้เลยบันทึกวิธีการทำไว้  แต่คงเพราะฟลุ้ค   เพราะเมื่อสร้างบันทึกใหม่ อีกหลาย ๆ บันทึกกลับเป็นเหมือนเดิมแก้ไม่ได้  - - กับบันทึกที่ว่าง-ว่าง ด้านบนกว่าจะเจอบันทึกก็อยู่ด้านล่าง ซึ่งก็บันทึกเหมือนเคยทำมาทุกครั้งแต่หลังๆเป็นแบบนี้ค่ะ 
ผู้รู้ท่านใดมีวิธีแก้ไขช่วยบอกด้วยค่ะ
- น้อง-