ความเห็น 31293

ใครก็ได้ช่วยที - -มีปัญหาเรื่องการสร้างบันทึกค่ะ

JJ
IP: xxx.121.177.8
เขียนเมื่อ 
 Arrow Head ท่านลองเขียนให้มี วรรคตอน อย่าเขียนยาวเกินไป ไมรู้จะแก้ได้หรือไม่ครับ