วันนี้อ.เก่งไปนั่งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดรายบุคคลสายสนับสนุนคณะวิทย์ ส่งที่ได้คือ พวกเขาเริ่มเข้าใจและอยากให้คณะสานต่อความคิดที่ว่า งานเดียวกันต้องใช้ตัววัดเหมือนกัน และมันยาวไปถึงการพัฒนากระบวนงานขั้นตอนเดียวกัน เลยเหมือนเอา KPI นำร่องการทำ BOC โดยอัตโนมัติ ใช้ได้เลย อยากเห็นมากนานแล้วที่คนต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ใครมาบอกให้เปลี่ยน