ผู้เขียนได้เดินทางไปเที่ยวกับเจ้าของบ้าน  ( Host )ที่ไปพักด้วย เจ้าของบ้านพาไปเที่ยวที่น้ำตกและทะเลได้พบกับสัตว์ที่น่าสนใจเลยเอามาเล่าให้ฟัง  อยากที่บอกประเทศเขาไม่ค่อยมีความหลากหลาย( diversity )ทางชีวภาพเหมือนบ้านเรา สัตว์ที่มีเช่น               

นกออลบาทอส( Albatros )

นกกระจอก( Sparrow )แต่ไม่เหมือนบ้านเราตัวจะสีแดงมากกว่า  คล้ายนกกระจอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นกแก้ว (Parrot)                               นกทะเล (Gull)

                                    

นกที่ประจำถิ่นหายากคือ นกกีวี( Kiwi )

ที่ประทับใจเหมือนบ้านเราคือมีปลาไหล(Eel) ชาวพื้นเมืองชอบกินมาก ใกล้จะสูญพันธุ์  ชาว New Zealand จึงอนุรักษ์ไว้


กลับมาดูบ้านเราสัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์  ไม่มีใครสนใจ คุณคิดว่าสัตว์ชนิดไหน ของบ้านเราน่าจะอนุรักษ์ไว้มากที่สุด …ก่อนที่มันจะสูญพันธุ์....