สร้างแรงบันดาลใจ การศึกษาเรียนรู้แบบมหาวิชชาลัยธรรมชาติ

มนุษย์มีสมองที่มีศักยภาพในการเรียนรู้มาก สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้ การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดของมนุษย์ (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)

ในกระบวนการศึกษาเรียนรู้ของมหาวิชชาลัยธรรมชาติของเราไม่มีรูปแบบตายตัวแน่นอน

ทั้งหลายทั้งหมดนั้น มิได้ยึดติดกับสภาพการณ์ใดๆทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตร อาคารสถานที่ รูปแบบวิธีการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล

หรือแม้แต่การมอบเอกสารรับรองความรู้ใดๆ ดังที่นิยมกันโดยทั่วไป

ที่นี่มีเพียงการให้ความสำคัญกับ "แรงบันดาลใจ" ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยธรรมชาติเท่านั้น

ที่เราใส่ใจ

เพราะเราถือว่า ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพรอบด้านไม่น่าจะแตกต่างกัน

ไม่เหมือนต้นไม้พีชพรรณนานา หรือสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ที่ถูกกำหนดชะตามาแล้วโดยธรรมชาติ

ชนิดนี้สูง ชนิดนี้เตี้ย ชนิดนี้อ่อน ชนิดนี้แข็ง ชนิดนี้ต้องอยู่ในน้ำ ชนิดนี้ต้องอยู่บนบก ฯลฯ เป็นต้น

ซึ่งแม้จะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีเพียงใด เขาก็ยากที่จะฝืนกฎของธรรมชาติดังกล่าวไปได้

ต่างกับมนุษย์ ที่มี "ความรู้สึกนึกคิดและจิตใจอันอิสระ" เป็นของตนเอง

ซึ่งแม้แต่ท่าน ศ.นพ.ประเวศ วะสี ปราชญ์เมธี และราษฎรอาวุโสของไทยท่านยังเชื่อว่า

....ดังนั้น....

มนุษย์จึงอาจสามารถพัฒนาและนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จที่มั่นหมายได้เท่าที่ใจฝัน

หากได้รับ "แรงบันดาลใจ" ที่เข้มข้นพอ

โดยเฉพาะแรงบันดาลใจที่มี "ศรัทธา" เป็นกระสาย

"มหาวิชชาลัยธรรมชาติ" โดยการนำของดาบฯวิชัย สุริยุทธ์

มีปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุด

ด้วยวิธีการศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจ

ใช้สภาพจริงบนพื้นฐานของธรรมชาติที่สอดคล้องกับชีวิตมนุษย์เป็นที่ตั้ง

โดยให้ความเคารพประสบการณ์ ความรู้ ภูมิปัญญา และคุณค่าของจิตใจในตัวคนเป็นสำคัญ

ดังนี้แล้ว

"มหาวิชชาลัยธรรมชาติ" แห่งนี้

จึงมี "คุณาจารย์" ที่พร้อมจะให้ "แรงบันดาลใจ" กับใครๆได้ตลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง

ไม่เว้นแม้แต่ตามหัวไร่ปลายนาอันไกลโพ้น

โคกป่าในซอกหลีบอันห่างไกล

ประสบการณ์ใดๆอันค่าควร

จะถูกประมวลเป็น "องค์ความรู้" สู่ "แรงบันดาลใจ" อันทรงพลังและขลังเข้ม

เพื่อให้ผู้เรียนนำกลับไปเสริมสร้างตนเองพร้อมครอบครัว และสังคมชุมชน

ให้กล้าแกร่งแรงโรจน์เต็มตามศักยภาพของตนเองและแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์พร้อมต่อไป

ให้สมกับเป็นศิษย์ของ "ดาบฯวิชัย" ผู้ที่ "แรงบันดาลใจในการให้" ไม่มีวันหมด

.....จนกว่าชีวิตจะหาไม่........

**************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชชยุทธมหาวิชชาลัยความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ชอบประโยคนี้ครับให้ความเคารพประสบการณ์ ความรู้ ภูมิปัญญา และคุณค่าของจิตใจในตัวคนเป็นสำคัญ

ชีวิตเราต้องอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับต้นไม้ ใบหญ้า สายลมและแสงแดด ถึงจะเรียกว่าชีวิตจริง

และแรงบันดาลใจก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องทำให้ได้

เป็นกำลังใจช่วยด้วยอีกแรงครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้อง P  เทพ

 • ขอบใจมาก ที่แวะมาให้กำลังใจ
 • ขอความ ให้ความเคารพประสบการณ์ ความรู้ ภูมิปัญญา และคุณค่าของจิตใจในตัวคนเป็นสำคัญ  นี้ พี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่าน ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งท่านจะมีงานเขียนและปาฐกถาในลักษณะนี้เสมอๆครับ
 • พี่ว่าถ้าคนเราเคารพกันที่ตรงนี้ คนเราจะเท่าเทียม และโลกจะสวยงามน่าอยู่กว่านี้เยอะเลยล่ะ
 • โอเคนะ...
 • สวัสดีครับ
เขียนเมื่อ 

ทราบเหตุ ที่ท่าน อยู่ไกล

ขอนบน้อม ความใน มิตรไมตรี

มหาลัย ธรรมชาติ ที่สร้างนี้

ถูกต้องดี ในหลักการ

 

ขอส่ง เทียบเชิญ ถึงครูวุฒิ

วีระบุรุษ การศึกษา 

น้อมนำ หลักการ "มหาชนก"มา

คิดนำพา ชาติไทย ให้เจริญ

 

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ โครงงานคุณธรรม 

ในงาน"พลังเยาวชน พลังสังคม" ครั้งที่ 1 
"ร่วมสร้างประเทศไทย...ด้วยการให้"

และร่วมเวทีเสวนา


วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. : ถอดองค์ความรู้โครงงาน สร้างเป็นบทภาพยนต์โทรทัศน์ 
เวลา10.00-16.30น. ณ หอประชุมชั้น5 หอศิลป์ฯ กทมฯ

วันอาทิตย์ที่ 11ต.ค. : ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ 
เวลา13.00-18.00น. ณ หอประชุมชั้น5 หอศิลป์ฯ กทมฯผมก็ถือโอกาสใช้เวทีเสวนาที่สยามกัมมาจลเป็นเจ้าภาพงาน จัดระดมความคิด หัวข้อ ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ ขึ้น

ยังไงก็เรียนเชิญ กัลยาณมิตร ผู้รักแผ่นดินทุกท่าน ร่วม work shop ระดมความคิดในเวทีเสวนาได้นะครับ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่าน  P Man In Flame

 • ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ท่านแวะมาเยี่ยม
 • และถือเป็นเกียรติอันสูงยิ่งที่ท่านให้เกียรติเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมอันมีคุณค่า ที่ครูวุฒิไม่เคยคาดคิดว่าจะมีใครให้ความสำคัญและจัดให้ทีขึ้นแบบนี้
 • ถือเป็นนิมิตรหมายและความหวังอันดียิ่งของสังคมไทย
 • ครูวุฒิขอน้อมรับด้วยความยินดีเป็นที่สุด
 • และขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างสูง
 • ตื่นเต้นที่จะได้พบท่านในงานครับ
 • สวัสดีครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูวุฒิ ครูดีศรีอิสาน สบายดีนะคะ

ชื่นชมกิจกรรมดีๆ ภาคภูมิกับมาตุภูมิ ชอบจังค่ะ

เรียนรู้และอยู่อย่างไรให้ชีวิตพอเพียง ..

อยู่กันคนละพื้นที่ แต่ร่วมทำความดีได้เหมือนเคย

มาเป็นกำลังใจให้ครูดีๆ ศรีสยาม เราจะพยายามต่อไป ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับคุณ  P poo 
 • สบายดีครับ คุณครูปูก็สบายเหมือนกันนะ
 • ขอบคุณมากๆสำหรับ "ครูดีศรีอิสาน" และ "ครูดีๆ ศรีสยาม" ที่คุณครูปูมอบให้
 • แต่...แหะๆ... พี่ครูวุฒิคงต้องขอโทษด้วย ยังมิบังอาจกล้ารับครับ เพราะในความเป็นจริง พี่ครูวุฒิน่าจะยังอยู่ไกลจากสมญานามนั้นอยู่มาก
 • คิดได้ แต่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง
 • ที่จริงก็อยากทำให้เต็มที่ แต่ก็ยังติดข้อจำกัดอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะแยะ
 • เลยทำได้แค่เท่าที่ปัจจัยแวดล้อมจะเอื้ออำนวยเท่านั้น
 • แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเน้าะคุณครูปู
 • ครับ "แม้จะอยู่กันคนละพื้นที่ แต่ร่วมทำความดีได้เหมือนเคย"
 • เพราะหัวใจเรามิได้ถูกกักขังไว้ด้วยพันธนาการใดๆไงครับ
 • ดีใจที่ได้รู้จักคุณครูปู
 • แวะมาอีกนะครับ
 • สวัสดีครับ