ปี 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน

จุดประกายความคิด สะกิดใจให้ทบทวนประมวลกิจกรรมดี ๆ นำสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน

กศน.รวมพลังปฏิรูปการเรียนการสอนร่วมคิดพินิจพิจารณาและเปลี่ยนประสบการณ์ สรรค์สร้างด้วยวิถีชุมชน  

หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้

*  ชีวิตของชุมชนเป็นชีวิตของการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือจากที่จัดในโรงเรียน คนในชุมชนมีจิตใจเอื้ออารี มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาแนะนำกัน ชี้ช่องทาง แก้ปัญหา แต่มิใช่บังคับ  กลับแนะนำให้คิดแนะให้หาข้อมูลหลายด้าน แล้วตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลมุ่งสู่ความสุขสันติไม่เบียดเบียนกัน

*  เมื่อเผชิยปัญหาก็แสวงหาทางแก้ไขจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเองหรือเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน มีครู กศน. ช่วยจัดกระบวนการจัดการความรู้ จุดหมาย คือ การพึ่งตนเองโดยอาศัยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

*  หมู่บ้านมิใช่จะล้าหลังเสียทีเดียวในยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าถึง จีงเรียนรู้ได้จากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งทางใกล้ทางไกล ไร้พรมแดนของความรู้ จึงนำมาสู่ความรู้เท่าทัน การแข่งขันในโลกยุคใหม่ ทำให้มีสติมั่นคง มิใช่เอาชนะ แต่มุ่งช่วยเหลือเกื้อกูล

*  ในยุคปัจจุบันมีทุกอย่างทันสมัย คนเราต้องสร้างเยื่อใยสัมพันธ์รักในครอบครัวชุมชนไว้ให้แน่นแฟ้น มั่นคง จึงต้องมีกิจกรรมร่วมกันในการสร้างสรรค์ความอบอุ่นในครอบครัว ครอบครัวจึงอบอ่นชุมชนจึงเข้มแข็ง ภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การมีความรู้ที่พอเพียง

ใช้ชีวิตครั้งละหนึ่งวันก็เพียงพอไม่ต้องเหลียวแลหลัง และโศกเศร้ากับอดีตเพราะมันล่วงเลยไปแล้วและไม่ต้องข้องเกี่ยวกับอนาคตเพราะมันยังมาไม่ถึง  อยู่กับปัจจุบันและทำให้มันงดงาม "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM สู่ชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 28826, เขียน: 16 May 2006 @ 09:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)